— Vi kan ikke etterforske en sak ut fra hvilke opplysninger BA mener å ha. Og her var det liten grunn til å tro at de ville gi opplysninger, sier Gunnar Fløystad, leder for påtaleenheten ved Hordaland politidistrikt.

Under den såkalte Herremiddagen fredag 9. september stakk to av deltakerne av med en Bentley som var utstilt utenfor. Bilen kom til rette igjen senere på natten.

Bilforhandler Trond Sandven ville ikke anmelde saken, og i avhør hos politiet nektet han å si hvem som tok bilen.

«Her er han!»

Siden har historien om hvem som sto bak tyvlånet gått sin lynhurtige seiersgang over hele byen, med et mulig unntak for politihuset i Allehelgens gate.

Politiet avhørte kun Sandven. Deretter ble saken henlagt.

I går hadde BA navn og bilde på forsiden - under tittelen «Her er han!» - av en finanstopp avisen mener sto bak tyvlånet av bilen. Inni avisen blir en annen næringslivsmann, som også skal ha vært med på tyvlånet, navngitt.

Det forandrer ingenting, mener politiet.

— Ingen har villet forklare seg. Vi har avhørt fornærmede som verken vil anmelde forholdet eller fortelle hva som skjedde. Da må vi ta utgangspunkt i at han mener det ikke har skjedd noe bilbrukstyveri, og at han mener det ikke er verre enn at noen i selskapet lånte bilen.

— Når dere først startet etterforskning i denne sakens, hvorfor da ikke avhøre de to som ble navngitt i BA?

— Hva skal vi spørre de om da? Om det var de som kjørte bilen eller ikke?

— Ja...?

— Det er lite som tyder på at de vil si noe. Når de har benektet det overfor pressen, så er det usannsynlig at de vil si noe mer til oss. Dessuten er terskelen for å nekte å forklare seg for oss ganske lav.

- Liten sjanse for svar

I noen tilfeller kan politiet begjære rettslig avhør av vitner. Da kan ikke vitnene nekte å forklare seg uten å risikere reaksjoner fra domstolen.

— Hvorfor vurderer dere ikke dette?

— Vi må på ethvert stadium av saken vurdere sannsynligheten for å kunne oppklare den ved videre etterforskning. I dette tilfellet anså vi den som liten når fornærmede ikke ville gi opplysninger.

Det er høyst uvanlig at politiet starter etterforskning av mulige bilbrukstyverier uten at eieren selv anmelder det.

— Hvorfor gjorde dere det i dette tilfellet når bilen tross alt kom til rette raskt og uten skader?

— Det var snakk om store verdier, og vi ville finne ut om fornærmede kunne tenkes å ville forklare seg.

— Vurdert i ettertid - hva synes du om den beslutningen om å etterforske?

— Den har jeg ingen problem med. Når politiet setter i gang etterforskning, så vet man ofte lite når man starter. Noen ganger må man bare konkludere med at sannsynlighet for oppklaring er liten.

- Lånt, ikke stjålet

— Dette er en dårlig spikersuppe. Når politiet har henlagt saken vil jeg anta det er fordi de vet at det ikke har foregått noe tyveri, sier en av forretningsmennene som er utpekt for å ha stukket av med bilen.

Han forteller at mange har knyttet ham til forholdet, og at mange har ledd av det.

— Dette er jo bare tull. Det foregår langt mer alvorlige ting i denne byen enn dette, og dersom han som eide bilen ikke vil anmelde forholdet, er jo ingen skade skjedd.

— Hvem stakk av med bilen?

— Det har ikke foregått noe tyveri, men jeg vil ikke kommentere om jeg lånte den, sier mannen, som ikke har planer om å gå til sak mot BA på bakgrunn av gårsdagens oppslag.

Også den andre forretningsmannen sier bilen ikke ble stjålet.

Den ene av de to sier han ikke drakk alkohol under Herremiddagen, mens den andre ikke vil kommentere spørsmålet.

FAKSIMILE: Bergens Tidende 9. november 2005.