• Vi må praktisere de reglene vi har, og uten å opprette noen politistat er det vanskelig å hindre uønskede effekter.

Økningen i vold er absolutt en uønsket effekt, sier byrådsleder Henning Warloe (H).

Byrådslederen deler politiets bekymring, men er ikke enig i at voldsproblemene skyldes skjenkepolitikken.

— Det er farlig å være veldig skråsikker, men det kan henge sammen med flere ting. Jeg vil ikke påstå at politiet tar feil, men det er mer sammensatt. Folk kommer senere til byen og har lange vorspiel. Da har de ofte drukket mer hjemme og det kan vi ikke kontrollere. At de tar den store finalen på byen kan være effekter av røykeloven eller et annet mønster for å gå ut, sier Warloe.

Han er heller ikke enig i at skjenkepolitikken er blitt mer liberal.

— Det er mer likebehandling nå og strengere krav til dem som får skjenkebevilling. Hovedregelen er at det må være spisesteder hvor minst så og så mye av omsetningen er fra mat. Skjenketaket under forrige Bystyre var ingen god løsning. Det gjorde det lukrativt å sitte med skjenkebevilling og vi har indikasjoner på at det var salg av skjenkebevillinger. Vi kan ikke si nei til ti søkere som oppfyller kravene til skjenkebevilling fordi vi har for mange skjenkesteder, sier Warloe.

Når det gjelder kontroller, medgir Warloe at det kan bli bedre.

  • Det er et problem vi er klar over og i 2007 vil vi styrke budsjettet når det gjelder kontroller. Vi har likevel jobbet med å gjøre kontrollen bedre. Vi har også hatt flere inndragninger av skjenkebevilling det siste året enn noensinne, sier Warloe.

Han ser ingen grunn til å endre dagens skjenkepolitikk.

— Jeg må understreke at vi tar disse problemene på alvor, men ser ikke noen enkel løsning. Dette henger sammen med den samfunnsmessige og økonomiske utviklingen også. Folk spiser mer ute, noe som gir marked for flere spisesteder. Mange bruker mer penger fordi økonomien er bedre, sier Warloe.