— Uansett om Børs Café er registrert som varemerke eller ikke, er navnet så innarbeidet at det har krav på vern, blant annet etter foretaksnavneloven og etter varemerkeloven, sier Tore Lunde.

Han er postdoktor ved Det juridiske fakultet på UiB, og partner i Kluge Advokatfirma.

Lunde, som er ekspert på konkurranserett, mener det er tungtveiende argumenter mot at en ny aktør skal kunne drive et identisk konsept under navnet Børs Café i de samme lokalene.

Anbefaler å klage

I går kunne Bergens Tidende fortelle om brødrene Kahlon, som skal overta lokalene til Børs Café i Kløverhuset.

I søknaden om skjenkebevilling har de nye leietakerne understreket at det ikke vil bli noen endring i konseptet. Navnet på det nye selskapet er Børs Café Bergen AS.

Sverre Hovland, underdirektør i rådgiverstaben ved Brønnøysundregistrene anbefaler de nåværende leietakerne å klage saken til Patentstyret.

— Det er her de bedømmer om dette er en krenkelse av et eksisterende navn. Hvis dette er tilfellet, må Børs Café Bergen skifte navn, sier han.

Hovland peker på at det er tre grunner for mulig krenkelse: geografisk likhet, virksomhetslikhet og navnelikhet.

— Hvis de nye leietakerne tenker å drive et identisk konsept, på identisk sted og med tilnærmet identisk navn, er det vel en god grunn til å klage, understreker han.

Lojalitetsbrudd

Advokaten som representerer Børs Café, Per Magne Kristiansen, er overbevist om at de nye leietakerne ikke kan overta Børs Café-navnet.

— Hvis ikke de akter å endre navnet, møter vi dem i Tingretten. I tillegg mener vi Kløver Eiendom bryter med Avtaleloven, sier han.

Tore Lunde på UiB er langt på vei enig med Kristiansen, men understreker at han bare kjenner saken gjennom media.

— Det virker likevel som det er noe pussig med måten dette skjer på, sier han.

— Det er åpenbart at Børs Café gjennom mange år har opparbeidet seg en posisjon i markedet. Dette er et godt argument for å yte beskyttelse.

Han tar likevel forbehold om at noe annet kan være spesifisert i leiekontrakten mellom Kløver Eiendom og dagens leietakere.

— Uansett virker denne saken som et brudd på god forretningsskikk. I et langvarig kontraktsforhold opparbeides det lojalitetsplikter som jeg vanskelig kan se er overholdt her, sier Lunde.

Dolmen, Siv