— Vi har flere ganger hatt forslag oppe om å engasjere et vaskebyrå til å ta seg av disse tingene, men forslagene har falt, senest på den siste generalforsamlingen i april, sier han.

Han understreker at det er beboerne selv som bestemmer hvordan dette skal ordnes.

— Og det er et stort borettslag med flere hundre leiligheter. Vi må ha felles løsninger. Vi kan ikke ha særregler for hver enkelt oppgang, sier han.

— Men de som ikke klarer å ta seg av pliktene?

— Vi prøver å få til fleksible løsninger, enten ved at folk i nabolaget hjelper hverandre eller bytter på oppgavene, eller ved at de som ikke kan gjøre jobben selv, engasjerer ungdommer i nabolaget mot en rimelig betaling.

— Brandt sier at hun føler seg truet med utkastelse?

— Det er å dra innholdet i dette brevet altfor langt. Det vil i så fall være i sin aller ytterste konsekvens, som også formuleringen viser, sier Hornslien.