Det har brutt ut full krangel mellom buekorpsene og kommunen, etter at buekorpsene blir nektet å arrangere tivoli på Festplassen. Buekorpsene truer nå med å trekke seg fra 17. mai-prosesjonen dersom de ikke får arrangere tivoliet.

— Buekorpsene kan ikke gjøre som de vil, og det er utidig å true med å sabotere 17. mai, sier byråd for miljø og byutvikling, Tom Knudsen.

Fikk ikke gjennomslag

— Vi fikk tillatelse av kommunen i januar, hevder Arild Lilleskare på vegne av buekorpsene.

— Det stemmer ikke, svarer byråd Tom Knudsen.

— Avtalen var at buekorpsene skulle inngå en avtale med Bergen Sentrum AS, og det har de ikke gjort, legger byrådet til.

Støttet planene

I et notat fra Grønn avdeling i kommunen til byrådsavdelingen for miljø- og byutvikling, datert 13. november 2001, går avdelingen inn for at buekorpsene skal få arrangere tivoli på Festplassen mellom 29. april og 5. mai 2002. Men anbefalingen får ikke gjennomslag. I innstillingene til byrådet datert 8. januar i år, heter det: "I tillegg til Bergen Sentrum AS og Redningsselskapet har Idrettsrådet og Buekorpsene i Bergen søkt om leie til tivoliarrangementer. Byråden vil anbefale at disse organisasjonene tilbys leietid etter avtale med Bergen Sentrum AS (...)"

23. januar i år fatter byrådet vedtak om hvilke arrangement som får leie Festplassen i 2002. I et eget punkt heter det at "Det forutsettes at Bergen Sentrum AS inngår avtale med Buekorpsene i Bergen (...)".

Åpner klokken 17 i dag

Ifølge Arild Lilleskare forsøkte buekorpsene gjentatte ganger å få en avtale med Bergen Sentrum AS, uten å lykkes. Først 11. april fikk buekorpsene beskjed om at de ikke fikk lov til å arrangere tivoliet denne uken.

Det har ikke buekorpsene tenkt å ta hensyn til. I går rullet Axels Tivoli inn på Festplassen, og startet riggingen. I en annonse på forsiden av dagens BT blir bergenserne invitert på tivoli, som ifølge annonsen åpner klokken 17 i dag.

— Vi kommer til å åpne klokken 17 som planlagt, lover Lilleskare.

Byråd Tom Knudsen har lite sans for buekorpsenes fremgangsmåte.

— Vi kan ikke leve med at noen tar seg til rette på offentlige plasser, uansett hvem det gjelder. Kommunen vil strekke seg langt for buekorpsenes ve og vel, men de kan ikke bare bestille et tivoli og stille det opp på Festplassen, sier Knudsen.

Han peker på at det er næringslivet i Bergen som har ønsket at Festplassen skal kunne brukes til parkering denne uken, på grunn av en rekke arrangement i sentrum.

- Ikke snakk om forfordeling

I notatet fra Grønn avdeling til byrådet i fjor høst, heter det at: "Sommer Bergen AS har i møte med Grønn avdeling utrykt ønske om å redusere antall tivoliarrangementer i Bergen i løpet av året. Særlig pekes det på at et tivolig i Bergen rundt 1. mai gjør markedet for arrangement i Nygaardsparken i perioden rundt 17. mai dårligere".

Grønn aveling skriver i sitt notat at de ikke ønsker å utelukke noen fra Festplassen, og at det må være opp til den enkelte arrangør å gjøre sine tilbud attraktive.

Buekorpsene antyder nå at de har fått avslag for at kommunen skal tjene mer på arrangement de har økonomiske interesser i.

— Jeg ser den problemstillingen, men jeg har ikke grunn til å tro at det er snakk om forfordeling. Når vi behandler søknader om tivoli på Festplassen, behandler vi alle søkere likt, sier byråd Knudsen til bt.no.

Det er foreløpig ikke klart hva kommunen kommer til å foreta seg overfor det svenske tivoliet Axels Nöjesfelt AB, som eier tivoliet.

— Selskapet burde i det minste skaffet seg dokumentasjon på at de har tillatelse til å stå på Festplassen. Det har de ikke, understreker Knudsen.

KRANGLER: Buekorpsene i Bergen vil arrangere tivoli på Festplassen denne uken, men får ikke lov av kommunen. Her er det Nordnæs Bataillon som er i aksjon. Arkivfoto: Knut Strand