• Hvis vi skal skape en institusjon for den schizofrene 20-åringen alene, vil det koste så mye at det vil gå hardt ut over andre pasienter.

Derfor kan vi ikke det, sier Anne Bogsnes, direktør i Helse Bergen. Hun synes det er trist at den 20 år gamle jenten har vært plassert på sikkerhetsavdelingen på Bergen psykiatriske universitetssykehus (Sandviken) i fire år, og vet at heller ikke den avdelingen hun er på nå, Dr. Martens, kan gi henne den ultimate behandlingen.

— Hun er svært syk, og trenger oppfølging hele døgnet. Hun er et særtilfelle. Hadde det vært penger til det, skulle vi skapt et eget tilbud til henne. Det er det ikke nå, men innenfor de rammene vi har, gjør vi så godt vi kan, sier Bogsnes.

— Men bryter dere ikke Lov om psykisk helsevern når dere ikke gir pasienten et passende tilbud?

— Jeg går ut ifra at jeg får beskjed fra institusjonen dersom vi bryter loven. Det har jeg ikke fått beskjed om, sier Bogsnes.

— Skal faren til 20-åringen bare gi opp da?

— Det er vanskelig for meg å si hva han skal gjøre. Jeg ville nok kjempet videre, men jeg kan ikke si om kampen vil gi resultater.

— Hvordan er det å være direktør for et slikt system?

— Det er tungt å vite at det er en pasient vi skulle gitt et bedre tilbud, men det handler hele tiden om prioriteringer, sier Bogsnes.