Se grafikk over nettverket

Se video fra retten

Politiadvokat Tore Johan Sørland mener Azhand bør få ett års fengsel, hvorav seks måneder betinget. Den såkalte hawala-kontakten har gjort seg skyldig i uaktsomt heleri av 370.000 kroner, mener aktor. Pengene ble betalt inn av to kurdere i Bergen, og sendt til Nord-Irak gjennom Azhands nettverk.

Påtalemyndigheten mener at pengene stammer fra kriminell virksomhet.

– Systemet er velegnet til hvitvasking og heleri, og vi mener dette er eksempler på det, sa politiadvokat Tore Johan Sørland i sin prosedyre.

Men til tross for at Azhand er tiltalt for heleri, har ikke politiet ført bevis for at pengene virkelig er svarte. Det er ikke engang reist straffesak mot de to kurderne.

– Det er en spekulativ hypotese at disse pengene stammer fra kriminell virksomhet, sa Azhands forsvarer, advokat Berit Reiss-Andersen i sin prosedyre.

– Det er påfallende at politiet ikke har rettet etterforskningen mot disse to. Hvis min klient dømmes for heleri, inkriminerer man samtidig navngitte personer som ikke har fått anledning til å forsvare seg, sa hun.

Storbank

Azhand har på under to år sendt over 50 millioner kroner fra Bergen til Nord-Irak. Aktor mener han i tillegg til fengsel, må fradømmes retten til å drive næringsvirksomhet.

Tiltalte selv mener han har drevet nødhjelp og bidratt til gjenoppbyggingen av et krigsherjet land, ved å gi kurdere i Norge muligheten til å sende penger til familiene i hjemlandet.

– Jeg er glad for at jeg har hjulpet folk i Kurdistan, sa Azhand til bt.no da rettssaken startet mandag.

BT-Magasinet hadde i forrige måned en bred reportasje om hawala-nettverket. Artikkelen ble lagt frem i retten som en del av forsvarerens dokumentasjon.

Les reportasjen her

– Hvis man kveler hawala-systemet skaper man samtidig et betydelig problem for mennesker i kriserammede områder, sa forsvareren. Hun pekte på at flere humanitære organisasjoner bruker hawala-systemer for å få overført penger, blant annet til Darfur, et av verdens hardest kriserammede områder.

– Det finnes ikke den bank som ville klart å få sendt penger dit, men ved hjelp av hawala-systemet klarer man det.

JAN M. LILLEBØ