Rådgiver Rune Tjøsvold i byrådsavdeling for helse og omsorg sier arbeid mot narkoomsetning er et tema de diskuterer med leverandørene av botilbud.

– Vi har selvfølgelig et ønske om best mulig bomiljø i de midlertidige botilbudene, og vil at leverandørene skal bestrebe seg på høy grad av tilstedeværelse. Da kan de gripe fatt i situasjoner der de hører om eller ser uheldige forhold, sier Tjøsvold.

Han mener tilbyderne i stor grad takler dette på en god måte.

– Men de kan ikke sette opp gjerde rundt huset. Og de har ikke maktmidler til å drive ransakinger. Det handler om dialog med og klare forventninger til brukerne.

Tjøsvold er enig med Roy-Inge Holtet i at det ikke er ideelt at LAR-brukere bor sammen med tunge rusmisbrukere.

– I utgangspunktet skal LAR-brukere ha fast boligadresse. Men Bakkegaten har så høyt omsorgsnivå at enkelte blir godkjent for LAR-behandling mens de bor der.