— Vi synes også dette er dyrt, medgir boligdirektør Ivar Henriksen.

Han tror likevel ikke det er mulig å bygge billigere i sentrum.

— Det koster å bygge midt i byen. Tomteprisene er stive. Dessuten er det urettferdig å sammenlikne oss med private utleiere som ikke stiller krav til brannsikkerhet eller byggforskrifter. Det er mye rart på utleiefronten i Bergen sentrum, sier han.

— Leieboerforeningen anklager dere for å drive opp prisene?

— Det får stå for deres regning.

— Hva synes studentene om dette kostnadsnivået? - Jeg har snakket med mange som mener det er fornuftig. Ingen har reagert noe særlig, forteller Henriksen.

Universitetsdirektør Kåre Rommetveit vil ikke kritisere prosjektet.

— Studentene ønsker ofte å bo i sentrale strøk, og jeg tror de selv er pådriverne for dette. Rommetveit understreker at han ikke kjenner den konkrete saken i detalj, og ikke kan uttale seg om den.

— Prisene er i ferd med å bli høye. Dersom det betyr at studentene tvinges til å jobbe ved siden av, er det veldig negativt. Men det tror jeg er et større problem i det private leiemarkedet.