— Det er Bergenhus bydel som har ansvaret for driften av barnehagen, men det er klart at jeg ikke kan akseptere at barnehageplasser forsvinner, sier hun.

Hestetun oppfordrer Bergenhus bydel og stiftelsen for barnehagen til å sette seg ned sammen med mål om å hindre nedleggelse. Hun varsler samtidig at hun selv vil se på saken.

Hestetun utelukker ikke at det kan være generelle regler som gjør livet vanskelig for de små barnehagene.

— Bystyret har vært veldig tydelig på hvor stort areal hvert barn skal ha i barnehagen, og hvilken modell de skal styres etter, minner Hestetun om.

Hun avviser at kommunen ønsker å kvitte seg med små private barnehager.

— Vi trenger et mangfold og gode barnehageplasser for barn i Bergen, sier hun.

Bydelsstyreleder Tore Lervik i Bergenhus ante ikke at stiftelsen for Fjellveien barnehage har vedtatt å legge ned driften i sommer.

— Denne saken må jeg undersøke etter påske, sier Lervik.