— Ett av to scenarier er aktuelle: Enten har kapteinen brukt feil navigeringsutstyr i toppen 20 sekunder. Eller så kan hurtigbåten ha gjort en brå sving uten at det var tilsiktet fra kapteinens side. Det kan skyldes grov sjø, eller at Hagland har kommet borti en knapp på navigeringspanelet, argumenterte Strandborg.

Trumfkort?

Trumfkortet til forsvareren er en arbeidspsykolog som skal fortelle om forholdet mellom menneske og maskiner i stressede situasjoner. Tidligere i dag motsatte aktor Eirik Stolt-Nielsen seg bruken av dette ekspertvitnet.

— Det virker noe spesielt at vurderinger av en arbeidspsykolog som ikke er nedtegnet skriftlig, skal ha noe bevisverdi i denne saken, sa aktor. Strandborg vraket en tredje mulig forklaring i sitt innledningsforedrag.

— Retten må se bort fra at Hagland har svinget uten å bruke navigeringsutstyr. Slik jeg tolker tiltalen, ligger aktoratets bebreidelse i at kapteinen har sett for mye på radar og for lite på Hårskru fyr i de 20 sekundene før det smalt.

Sea Cat

Advokat Strandborg vil også bruke den såkalte "Sea Cat"-dommen til Høyesterett for alt det den er verd. To passasjerer omkom i "Sea Cat"-ulykken, etter at hurtigbåten gikk på land i Sogn og Fjordane. Kapteinen ble frikjent i Høyesterett for anklagene om uaktsomhet.

— Dette er den eneste gjeldende rettspraksis vi har på området. I følge dommen i Høyesterett må retten slå fast hva kaptein Hagland skulle gjort annerledes, dersom han skal dømmes.

Punkt for punkt forsøkte Strandborg å så tvil om elementene i påtalemyndighetens sak.

  • Kapteinens kurs

Både Hagland og overstyrmann Olav Skjetne styrte etter hvit sektor (trygt farvann, journ. anm.) fra Hårskru fyr. At forklaringen deres ikke samsvarer helt når det gjelder eksakt kurs før hurtig-båten smalt i Store Bloksen, spiller ifølge Strandborg ingen rolle så lenge begge navigerte etter det samme faste punktet.

  • Farvannet

Området rundt Store-Bloksen er definert som trangt farvann.

— Det er bare et problem: Det er også mesteparten av det øvrige rutenettet til HSD langs kysten. Det er ikke noe ekstraordinært ved dette, mente advokaten.

  • Fart

— Farten på 35 knop i denne bølgehøyden (to til tre meter, journ. anm.) er for høy ifølge driftsbo-ken. Men det har ikke betydning for saken, sa Strandborg - uten å ville redegjøre nærmere for den påstanden.

— Det kommer jeg tilbake til i prosedyren.

  • Sikt

Sikten var ifølge advokat Strandborg uproblematisk. Han la frem skisser av både kapteinens og overstyrmannens utsyn for å dokumentere dette. Strandborg fortsetter med sin redegjørelse i morgen. Da skal etter planen også kaptein Sverre J. Hagland i vitneboksen.

Bt.no følger saken minutt for minutt også i morgen.

I RETTEN: Sverre J. Hagland møtte i retten sammen med sin forsvarer, Per Magne Strandborg.
FOTO: TOR HØVIK