• Trond Ramsland kan ha handlet under noe nedsatt bevissthet, da som følge av sterk affekt.

Det forklarte pensjonert førsteamanuensis fra Universitetet i Oslo, Hans Jacob Stang, i Bergen tingrett formiddag. Stang har laget en rettspsykiatrisk rapport om Trond Ramsland, på oppdrag fra forsvarer Harald Stabell.

— Kun en antakelse

Stang understreket at dette selvsagt var en konklusjon som kun gjaldt om Ramsland skulle bli kjent skyldig i drapet på eks-konen Ingse Rønnestad.

Etter å ha blitt presset av aktor Randi Gabrielsen, måtte Stang vedgått at konklusjonen var en antakelse og en hypotese fra hans side.

— Om tiltalte er skyldig, var han ikke bevisstløs i gjerningsøyeblikket, og han hadde heller ikke en alvorlig nedsatt bevissthet - etter min vurdering. Men han sier han ikke husker noe fra den aktuelle dagen. Det kan forklares av en noe nedsatt bevissthet, forklarte den pensjonerte rettspsykiateren.

— Kunne ikke dette like gjerne være et bevisst spill fra en mann som man må anta har profesjonell skolering i å holde igjen i avhørssituasjoner, spurte aktor.

— Det kan det være, måtte Stang medgi.

Da brøt dommer Gunnar Torkildsen inn.

— Er det forenlig - og dette er en hypotese - med hukommelsessvikt om noen skulle fjerne våpenet og skifte klær etter et drap?

— Nei, det er det jo ikke.

— På den andre siden; det at parkeringsbilletten ble funnet, taler kanskje i en annen retning, undret dommeren?

— Så målbevisst som tiltalte er, forundrer det jo meg at at han ikke skulle kvitte seg med billetten eller fjerne blodspor på bilen om han var ved full bevissthet, forklarte Stand.

Stiller opp for sønnene

Førsteamanuensisen har hatt en lengre samtale med den drapstiltalte 39-åringen, noe de rettsoppnevnte psykiatrene ikke har fått tilgang til.

Ramsland og Stang brukte over en time til å prate om barna. Den drapstiltalte hadde med seg tre familiealbum.

— Det er godt dokumentert at Trond Ramsland har stilt opp for sine sønner, ikke minst med tanke på fritidsaktiviteter, sa Stang.

— Kvaliteten på samværet kan jeg ikke si noe om, fortsatte han.

Blålys

Trond Ramsland sier han har netsen 100 prosent hukommelsesvikt fra tiden rundt Ingse Rønnestad ble drept.

— Det har han gjentatt overfor meg. Men jeg la merke til at han hadde noen flere "erindringsøyer" da han forklarte seg i retten, sa Stang.

Han siktet da til at Ramsland hadde forklart at han så blålys - og at han kjørte på en sidevei - da han ble pågrepet.

— Det er vanskelig å anta at han har vært i en alvorlig utmattelsestilstand, selv om han sier han har slitt med søvnproblemer, sa rettspsykiateren.

Tvangspreget

Stang ville ikke uttale seg om Trond Ramsland eventuelt skulle lide av en alvorlig personlighetsforstyrrelse.

— Jeg kan ikke utelukke det. Han er sterkt ambisiøs og målrettet. Ramsland setter forstandsmessig og logisk adferd fremfor alt. På den bakgrunn kan ha kommet i konflikt med familie, venner og arbeidskolleger.

Videre:

— Han har en nesten tvangspreget evne til å dokumentere sin adferd. Han fremstår som meget selvbevisst og selvsentrerende.

I RETTEN: Ramslands forsvarer Harald Stabell og pensjonert rettspsykiater Hans Jacob Stang.
JAN STIAN VOLD (MMS)