«Tiltalte har hatt en slik opplevelse av forholdet til Ingse Merete Rønnestad at han meget vel kan ha vært inne på tanken om å drepe henne. Det forhold at han brakte med seg pistol med ammunisjon er en klar indikasjon på overlegg. På den annen side har tiltalte i følge de judisielt sakkyndige frembudt slike paranoide trekk at retten ikke kan se bort fra at tiltalte, på grunn av sin paranoide virkelighetsoppfatning, har utstyrt seg med pistol, både den 4. mars 2004 og i tiden forut for dette», skriver tingrettsdommer Gunnar Torkildsen.

— Parkeringshuset er heller ikke noe særlig godt valg av sted for planlagt drap. En mulighet er selvsagt at tiltalte hadde planlagt å drepe Ingse Merete Rønnestad annetsteds senere. Dette blir imidlertid spekulativt.

Selv om Ramlsland er frikjent for tiltalen om overlagt drap, levner dommen ingen tvil om hvilken kaldblodig handling han utførte:

«Slik drapet er utført med grovkalibret pistol og avfyring av 4, alle drepende, skudd, fremstår drapet som en regulær henrettelse.

Og videre:

«Gjerningsmannen har ikke bare skutt henne i bilen, men fortsatte å skyte to skudd i henne da hun kom seg et par meter fra bilen. Det er tydelig at gjerningsmannen ville være sikker på at Ingse Merete Rønnestad ikke kunne ha noen mulighet for å overleve.

Retten omtaler Ramslands forklaring om de ulike bevisene, som fantasifulle, og fester ikke lite til hans påståtte hukommelsestap.

— Han har ganske enkelt påstått at han ikke husker noe for å unngå å vikle seg inn i selvmotsigelser.

Videre heter det:

«Ingse Merete Rønnestad etterlot seg to gutter, født i 1991 og 1993. Ved drapet har tiltalte i realiteten frarøvet disse guttene mulighet for omsorg fra noen av sine foreldre. Dette til tross for at tiltalte har hevdet at han var sterkt opptatt av sine sønner».

Og:

«Slik tiltalte har beskrevet Ingse Merete Rønnestad er det klart at Ingse Merete Rønnestad ikke hadde det godt i ekteskapet med tiltalte. Etter at ekteskapet opphørte har Ingse Merete Rønnestad utvilsomt lidd under de langvarige prosesser som pågikk. Retten har særlig merket seg ved den tekstmelding Ingse Merete Rønnestad sendte som det siste hun gjorde i sitt liv. Dette indikerer at Ingse Merete Rønnestad var i ferd med å etablere en bedre tilværelse enn hun kan ha hatt med tiltalte. Tiltalte frarøvet henne denne muligheten».

« Statsadvokaten har påstått 20 års fengsel. Retten kan for sitt vedkommende ikke se at det er rom for annet en lovens strengeste straff», heter det i dommen.