• Spinndoktorene må være villige til å gå den ekstra lengden, sier retorikkprofessor.

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, har vært politisk journalist i NRK siden 1990 og kommentator fra 1997.

— Spinndoktorrollen er mindre rendyrket i Norge enn i Storbritannia og Danmark. Både Tony Blair og Anders Fogh Rasmussen studerte Bill Clintons suksess med mediekommunikasjon, kopierte den - og utvidet spinndoktorenes makt.

Takvam tror den viktigste jobben medierådgiverne gjør i valgkampen er å selge inn saker til nyhetsmediene for å gjøre sitt parti synlig.

— Min erfaring er at påvirkingen er mindre aggressiv i forhold til den enkelte journalist i Norge enn det jeg har hørt eksempler fra i utlandet, der enkelte blir truet med å miste kilder hvis en skriver mindre fordelaktig osv. Men for all del - vi kjenner fenomenet i Norge også.

Hvorfor tror du det er flest menn blant de politisk rådgiverne?

— En rådgiver må glemme arbeidsmiljøloven og barnehagetider. I hvert fall i de mest intense periodene. Det er en del av svaret. Muligens appellerer den kynismen som preger rådgivervirksomheten også mest til det maskuline? undrer Takvam.

«Kommunikasjonsgenier»

Jens E. Kjeldsen er professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB. Han forteller at i hans hjemland Danmark, er spinndoktorer er kjent fenomen. Dette er ofte tidligere journalister, og mange av dem blir kjendiser. Ikke sjelden får de senere sitt eget TV-program eller starter en rådgivningsselskap.

— De må være tilgjengelig hele tiden, de må være villige til å gå den ekstra lengden. Det er unge folk som er villige til å arbeide for mindre penger. De jobber døgnet rundt og er på vei oppover.

Kjeldsen tror ikke det er tilfeldig at samtlige rådgivere i Bergen er unge.

— Når man ser både i Danmark, England og andre land, er spinndoktorene unge og de er alle sammen menn.

Professoren forteller at det typiske er at en erfaren politiker velger seg en ung spinndoktor.

— Antagelig fordi de får en yngre person å spille ball med som har andre perspektiver.

Hvor betydningsfulle er spinndoktorene?

— Jeg tror de er viktige. De blir ofte omtalt som «kommunikasjonsgenier», og det er klart de har betydning for politikerne omdømme.

Tettere, jo bedre

Kjeldsen mener rollen som spinndoktor gir et stort maktpotensial. Ifølge professoren, har rådgiverne som er tettest på politikerne mest makt.

— Jo tettere spinndoktorene samarbeider med sin politiker, jo mer innflytelse har de. J.F. Kennedys spinndoktor Theodor Sorensen er et godt eksempel. De jobbet enormt tett, og Sorensen skrev svært gode og personlige taler for presidenten.

Kjeldsen tror at nære bånd gir mer makt.

— Det er vanskelig å skrive en god tale for en du ikke kjenner så godt. Men har man vært på fisketur sammen, kan rådgiveren dra inn personlige personlige anektoder i talene, noe som gir talene får mer gjennomslagskraft.

Spinndoktorene har rykte på seg for å bruke sleipe triks. Kjeldsen tror at kortidsvinning kan være langtidstap i dette spillet.

— Jeg tror at i en sånn posisjon blir man tilbøyelig for å tenke at hensikten helliger middelet. Særlig i valgkampens hete kan ønske om umiddelbar effekt være fristende, men faren er at det svekker troverdigheten i det lange løp.

AVSLØRER RETORIKKEN: Professor i retorikk Jens E. Kjeldsen mener spinndoktor-posisjonen gir et stort maktpotensial.
UiB