Han har jobbet med spesialundervisning i femten år.Kleiveland oppfatter volden ved Gimle skole som "et skrik om hjelp". — En er tross alt på skolen for å lære. Men når læringen ikke fungerer, må skolen kunne sette inn en miljøarbeider. Da hadde mange problemer vært unngått, tror Erling Kleiveland.En lærer sørger for undervisning. Kleiveland mener at eleven dermed forholder seg til læreren som en autoritetsperson. En miljøarbeider kan derimot være en støttespiller, som forebygger at enkeltpersoner havner på skråplanet. - Finnes det ikke allerede personer med slike oppgaver på skolene? - Skolene har for lite ressurser til at dette fungerer. Det er ofte på skolen en har mulighet til å fange opp og hjelpe ungdom. Det er billigere enn å sette inn ressurser i etterkant, understreker Kleiveland. Det finnes i dag ingen miljøarbeider ved Gimle skole.