— Krisepakken tar høyde for at kommunene får lavere skatteinngang. Da kan man fort skyte seg selv i foten ved å kutte på det som representerer en sikker inntekt, sier NHH-professoren.

Han sier at et kommunalt skattekutt ikke nødvendigvis vil bety at folk bruker penger på en måte som kommer kommuneøkonomien til gode.

I dag varierer skattetaksten på eiendommer i Bergen som regel mellom 10 og 40 prosent av salgsverdien. Enkelte slipper å betale eiendomsskatt i det hele tatt. Retakseringen, som ble lagt i skuffen etter kommunevalget i 2007, skulle bringe skattegrunnlaget opp mot dagens virkelige verdi.

Schjelderups anbefaling til byrådet er å gjennomføre retakseringen.

— Eiendomsskattens legitimitet henger på at takseringen oppfattes som korrekt, sier han.