Det tror May-Len Skilbrei, en av FAFO-forskerne som i fjor fullførte en stor kartlegging av prostitusjon i Norge.

– Denne bransjen er full av folk som er flinke til å manøvrere, og det er masse informasjonsutveksling. Hvis kundene i Oslo blir skremt vekk av politiets innsats, kan de kvinnene som ikke kan eller vil slutte med prostitusjon, dra til Bergen. For de utenlandske kvinnene, er det jo det samme hvor i Norge de bor, sier Skilbrei.

– Kan jevne seg ut

Hun mener politiets innsats i håndhevingen av den nye loven er en svært viktig faktor i utviklingen av prostitusjonsmarkedet.

– Hva politiet gjør har veldig stor betydning. I Oslo har politiet vært veldig synlig de første månedene av 2009, og i tillegg har mediene vært mye ute i Oslo-gatene og fulgt med. Da blir det ubehagelig både for selgere og kunder å være på gaten, sier Skilbrei.

Hun tror likevel forskjellen mellom landets to største byer kan jevne seg ut med tiden.

– Det er strukturelle årsaker til hvordan markedet har utviklet seg i Oslo, som ikke nødvendigvis vil være like markante på lengre sikt. I Oslo var viktigst for politikerne at prostitusjonen ble redusert for å kunne vise at loven var god. Innsatsen var massiv i starten. Men når politiet i Oslo får andre utfordringer som må prioriteres, vil de få vansker med å legitimere en så stor ressursbruk, sier forskeren.

– Må prioriteres politisk

Skilbrei mener det må politiske føringer til hvis politiet skal håndheve loven aktivt i tiden som kommer.

– Da man vedtok dette forbudet, var det fordi man mente det skulle bekjempe menneskehandel og prostitusjon. Så det å la den bli en sovende lov, høres ikke ut som noen god idé ut fra hvor mye prestisje politikerne har lagt i saken. Hvis man skal ha litt makt bak ordene må man prioritere det. Det er vanskelig for politiet å prioritere noe som bare straffes med bøter, hvis de ikke får tydelige signaler om at dette er viktig, sier Skilbrei.