Hun er skuffet over miljøvernministeren.

— Jeg hadde håpet at de skulle være mer nyanserte. Vi har mange hensyn å ta, ikke bare til støysoner. Hvor skal vi bygge alle de nye boligene byen trenger? spør byråden.

Hun sier at departementets begrunnelse kan få konsekvenser for arbeidet med den nye arealplanen, som pågår i disse dager. Blant annet har departementet gitt Forsvaret medhold i en lang større sikkerhetssone enn det som har vært vanlig tidligere. Mange av områdene som har vært pekt ut som ekspansjonsområder ligger i nærheten av forsvarsanlegg.

Også i forhold til støysoner mener kommunen at det er mulig å lempe litt på kravene, blant annet ved å stille krav til husenes plassering i terrenget.

— Dersom Flesland skal få en andre rullebane, betyr det en kraftig utvidelse av flystøysonen, påpeker Iversen.