• Det svake valgresultatet for SV kan få konsekvenser for enkeltstatsråder på sikt, sier SVs fylkesleder i Akershus, Liv Heidi Brattås Remo.

Dagen etter valget vil hun ikke si hvilke SV-statsråder som kan bli skiftet ut, men sier at SVs tilbakegang skyldes at partiet framsto for utydelig i partiets hovedsaker.

— Velgernes dom er rimelig entydig. Vi ble for utydelige i hovedsakene som er utdanning, miljø og fattigdomspolitikk, sier Brattås Remo til NTB.

Hun mener partiet bør få valget litt mer på avstand før det trekker konklusjoner.

— SVs landsstyre må evaluere valget og situasjonen når det samles 22. og 23. september, sier Brattås Remo.