Afghaneren (28) som er siktet for drapet på Musse Mohamoud Ahmed (45) for halvannen uke siden, kan bli gjenstand for rettspsykiatrisk vurdering.

— Dette dreier seg om en alvorlig handling som har fått alvorlige konsekvenser. Brutaliteten i handlingen tilsier også at det kan være grunnlag for å foreta en vurdering av siktedes mentale helse på gjerningstidspunktet, sier politiinspektør Sidsel Isachsen i Hordaland politidistrikt.

Flere enn 10 stikk

Som BT har skrevet tidligere, ble Ahmed stukket flere enn ti ganger i overkroppen med det som sannsynligvis er en større kjøkkenkniv.

Dersom politiet går til det skritt og ber retten oppnevne psykiatrisk sakkyndige, vil disse måtte ta stilling til om afghaneren var psykotisk da han påførte Musse Mohamoud Ahmed de dødelige stikkene på asylmottaket på Ny-Paradis 22. mai.

Om retten sier seg enig, kan afghaneren som utgangspunkt ikke idømmes ordinær straff, men vil bli overført til tvungent psykisk helsevern ved en eventuell dom.

— Vi har foreløpig ikke konkludert, men det er forholdsvis vanlig å involvere rettspsykiatriske sakkyndige i alvorlige saker som denne, sier Isachsen.

Ikke tatt stilling

Mannens forsvarer Gisle Didriksen ønsker ikke å kommentere hvordan hans klient vil stille seg til en eventuell oppnevning av rettspsykiatrisk sakkyndige.

— Dette har jeg ikke drøftet med min klient ennå, så det får politiet svare for, sier han kort til bt.no.

Fredag ble afghaneren fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han motsatte seg ikke fengsling, men erkjenner samtidig ikke skyld. Han hevder at han kun handlet i selvforsvar, og påberoper seg nødrett.

- Stakk i selvforsvar

Han har forklart at han ble invitert inn på somalierens rom.

Der skal han først ha blitt konfrontert med at han nylig hadde konvertert fra islam til kristendommen. Så skal han ha blitt angrepet med kniv, før han til slutt fikk kontroll og påførte Ahmed de dødelige stikkene.

— I den fasen av angrepet har han, i det som klart fremstår som en nødvergesituasjon, påført avdøde en skade med kniven, har 28-åringens forsvarer, advokat Gisle Didriksen, tidligere sagt.

Offerets eks-kone har i et intervju med BT regnet det som usannsynlig at Ahmed skulle ha hatt problemer med afghanerens religiøse konvertering.

— Det er helt utenkelig at Musse ville gjort noe sånt. Han behandlet alle likt, uavhengig av hudfarge eller religion. Han var ikke spesielt religiøs, sa Safia Hussein, som har to barn sammen med avdøde.

Sendt inn gjenstander

28-åringen har ikke blitt avhørt denne uken, men politiet tar sikte på å kalle ham inn igjen så snart det lar seg gjøre.

Det var andre beboere til stede i huset da drapet skjedde, og flere av disse befant seg i umiddelbar nærhet av rommet i annen etasje, hvor drapet skal ha skjedd.

— Fortsatt har vi et behov for å få belyst hva som skjedde der og da, men også hendelsesforløpet like forut for drapet . Den delen av etterforskningen er ikke ferdig, og det gjenstår flere avhør av vitner, sier politiinspektøren.

Parallelt med den taktiske delen av etterforskningen, har krimteknikere samlet en god del biologiske spor fra åstedet, som skal ha båret tydelig preg av kamp.

— Vi har sendt inn en rekke gjenstander til analyse, blant annet, men dette vil det ta noe tid å få svar på, sier Isachsen.

Siktelsen står fast

28-åringen er foreløpig siktet for forsettlig drap. Ifølge Isachsen er det for tidlig å si om den vil bli utvidet til for eksempel å omfatte overlagt drap.

— Det vil den videre etterforskningen vise, sier hun.

Afghaneren har vært i Norge siden 2009, men fikk nylig endelig avslag på søknaden om permanent opphold i Norge.