• Eksempelet Jugoslavia viser hvor lite det er som skiller oss fra de tilstandene som vi minnes her på Espeland. Derfor må kampen for frihet stadig kjempes på nytt, hver dag.

Det var justisminister Odd Einar Dørum som dette da han i går, på frihetsdagen 8. mai, avduket minnesteinen over krigsfangene på Espeland.

På minnesteinen står inngravert:

«Til minne om fangar som var her 1942-45 i striden for fridom og fred».

I det strålende vårværet hadde flere hundre mennesker møtt frem for å overvære avduking, friluftsgudstjeneste, friluftskafe og konsertinnslag.

— Det er tøft å stå her i dag. Dette betyr mye for oss i stiftelsen, sa en rørt Erling Mjelde foran den tallrike forsamlingen på utearenaen. Arbeiderparti-veteranen fra Arna har som formann i stilftelsen Espeland Fangeleir stått i spissen for arbeidet med å bevare Espeland leir som et minne for ettertiden. I det siste har Mjelde og resten av styret, sammen med mange frivillige, stått på for å klargjøre leiren til det største frihetsarrangementet i Bergensområdet på 60-årsdagen for frigjøringen i 1945.

Stoppet salget

Det er sivilforsvaret som til daglig holder til i Espeland leir.

— Men det var nære på at Direktoratet for sivilt beredskap hadde solgt hele leiren i 1997. Men da var det noen av oss som satte seg for å stoppe salget, og det greidde vi. Og i 2000 ble Stiftelsen Espeland Fangeleir opprettet, forteller Erling Mjelde til Bergens Tidende.

Stiftelsen har bl.a. som oppgave å ta vare på den delen av leiren som fremdeles står slik den var da krigen sluttet. Men det er ikke lett.

— Vi har fått tilsagn og 240.000 kroner fra Bergen kommune, like mye fra fylket og en halv million fra staten. Så langt har er det bare Bergen kommune som har kommet med pengene, sier Mjelde.

— Det blir vel mye dugnad da?

— Ja, det kan du være sikker på. Men husk at Espeland Fangeleir er den eneste som er bevart i hele Norge, sier Mjelde.

Frihetskamp år etter år

Arrangmentet på Espeland startet ved Espeland stasjon, like utenfor Janus. Derfra førte speidere og veteranforeninger an i en prosesjon opp til den tidligere fangeleiren.

Gateprest Thor Brekkeflat holdt friluftsgudstjeneste.

— Jeg ble født ti år etter friheten. I denne forsamlingen er det mange som opplevde krigen og som har sittet som fange i denne leiren. Det er det mye jeg ikke vet om den angst, om den fortvilelse og om de håp som brast under krigen. Derfor er det med ydmykhet og prestasjonsangst jeg står foran dere i dag. Men jeg har opplevd frihetskamp andre steder i verden. Og jeg slutter aldri å undre meg over hvordan mennesker klarer å kjempe for sin frihet år etter år.

— Man skulle tro at alt det vonde som skjedde motbeviser Herrens eksistens. Men Guds ord fremstår tvert om som slitesterkt når alt annet går i stykker rundt oss, sa Thor Brekkeflat.

Arne Musikkforening akkompagnerte forsamlingen til Fagert er landet som innledning til gudstjenesten, og til Gud signe vårt dyre fedreland som avslutning.