Ifølge dommen skjedde drapet "kort og brutalt", og med "raske, dødelige skudd". Drapet bærer preg av å være en ren henrettelse, mener retten.

"Drapet er utført av en i utgangspunktet ressurssterk og intelligent person som kaldt og kynisk har tatt livet av sin tidligere ektefelle. (...) Han viser ingen tegn til anger, og synes uanfektet av at barnas mor er død."

Millionerstatning

Ramsland møtte ikke selv da dommen ble lest opp i Gulating lagmannsrett klokken 12.00 i dag.

Etter det bt.no forstår, skal han være lei av måten han er blitt fremstilt på i mediene.

I tillegg til fengselsstraffen, er Ramsland dømt til å betale til sammen 988.608 kroner i erstatning og oppreisning til de to sønnene sine.

Han må også betale til sammen 240.000 kroner i oppreisning til drapsofferets foreldre.

Overlagt drap

Retten mener det er hevet over enhver rimelig tvil at Trond Ramsland drepte Ingse Rønnestad i parkeringshuset CityPark 4. mars i fjor. Han avfyrte fire skudd som traff henne i ryggen, siden og brystet, slik at hun døde av forblødning.

Ifølge juryen som avgjorde skyldspørsmålet, handlet Ramsland med overlegg.

Drapet skjedde etter en langvarig strid om samværsrett med det tidligere ekteparets to sønner.

I tillegg til drapsdommen, ble Ramsland også fradømt sin stilling som offiser i Forsvaret.

Kortere soning

Dommen i Gulating lagmannsrett er litt mildere enn den Ramsland fikk i Bergen tingrett i fjor. Der ble han dømt til 21 års fengsel for forsettelig drap, mens han denne gangen dømmes til ett år kortere straff for overlagt drap.

Selv om straffen er litt mildere, betyr det ikke at lagmannsretten fant formildende omstendigheter. Straffen ble kun justert for å være mer i tråd med dommer i andre, tilsvarende drapssaker.

Ramsland har allerede sittet 360 dager i varetekt. Dette skal trekkes fra den straffen som han nå har fått.

Ikke forvaring

Aktoratet hadde ikke bedt om forvaring, som kunne ha medført at Ramsland ble sittende inne resten av livet. Retten finner det ikke bevist at Ramsland er så farlig at samfunnet må beskyttes mot ham på ubestemt tid, selv om det er lite som tyder på at han noen gang vil bli kvitt personlighetsforstyrrelsene sine.

Aktor Randi Gabrielsen er fornøyd med dommen, selv om hun hadde lagt ned påstand om ett år lengre fengselsstraff.

— Jeg synes i hvert fall den ligger på riktig nivå, sier hun til bt.no.

Forsvarer Kaj Wigum mener derimot dommen er for streng.

— 20 år er litt i overkant av det det er rettspraksis for i denne typen saker, sier han. Det er ennå ikke klart om dommen vil bli anket.

<b>IKKE I RETTEN: </b>Trond Ramsland var ikke i retten i dag.
JON TUFTO