Torsdag morgen kom meldingen om at en syklist var hardt skadet etter å ha blitt påkjørt av en buss i Kaigaten. Politiet mener hun skled på skinnene i veien før hun havnet under bussen.

Den 18 år gamle kvinnen er Hermund Aadlands datter. Vi møter ham og konen i gangen på nevrokirurgisk overvåkingsavdeling på Haukeland universitetssykehus. I rommen bak dem ligger datteren, som fremdeles er bevisstløs det meste av tiden etter de alvorlige hodeskadene hun pådro seg i ulykken.

– Av og til glimter hun til ved litt bevissthet og kan si noen utydelige ord, av og til også tydelige. Det har gått fremover, men vi vet ennå ikke hvordan det vil gå med henne. Hun har en lang vei igjen, sier Hermund Aadland.

Livet ble raskt snudd opp ned for familien.

– For en uke siden hadde vi en datter som hadde medisinstudiet øverst på prioriteringslisten. Nå er vi glade om hun klarer å si tre ord sammenhengende, sier Aadland.

Uansvarlig

Aadland mener situasjonen for syklister i Bergen er uansvarlig, og etterlyser nå strakstiltak fra kommunen.

– Kaigaten er en gedigen sykkelfelle. På et sted må man over to trikkeskinner med 30 graders vinkel. Alle som kjenner til trikkeskinner ved at det er å invitere annenhver syklist til å falle der. Verre kan det ikke gjøres, mener han.

Samme dag som datteren havnet i ulykken, hadde også en kjenning av hans eldste datter en nestenulykke på samme sted.

– Når to syklister med få timers mellomrom kjører ned i trikkeskinnene kan man være helt sikker på at de ikke er de siste som gjør det, advarer Aadland, som jobber som overlege på Haukeland universitetssykehus.

Han er overbevist om at trikkeskinnene er skyld i datterens ulykke.

– Med all sannsynlighet har hun kommet i ubalanse i denne kryssingen og falt inn i bussen.

Burde skjemmes

Aadland er svært kritisk til kommunens innsats for syklistene.

– Det går ikke an å legge opp til bybanetrasé med sykling uten å ta hensyn til syklistenes sikkerhet. En fremsynt avdeling ville gardert seg mot slike ulykker. For meg er det uforståelig at trafikketaten har tillatt en slik løsning. I Bergen har man ikke en eneste sykkelbane i sentrum til tross for at kommunen oppfordrer folk til å sykle, sier Aadland, og viser til plakaten som pryder Rådhuset.

Banneret på 300 kvadratmeter ber bergensere om å gå, sykle eller bruke kollektivtransport til jobb og skole. Samferdselsetaten i Bergen kommune har det lokale ansvaret for kampanjen.

– De burde skjemmes over å henge opp en slik plakat når det ikke fører til annet enn at syklistene kneler fremfor Rådhuset.

– Selv kan jeg ikke lenger tenke meg å sykle til jobben langs Nattlandsveien etter at man presset inn tre kjørebaner og henviste syklistene til rennesteinene.

Plass til sykkelløype

Aadland har ett klart ønske:

– Ulykken må gjøre at kommunen sikrer en trygg sykkelsti gjennom sentrum. De har full mulighet til å gjøre det uten store kostnader, det kommer bare an på viljen til å prioritere det.

Familiefaren foreslår å ta halvparten av det fem meter bedre fortauet ved siden av trikkebanen i Kaigaten, og gjøre det om til sykkelsti.

– Det er plass til begge deler. Men av arkitektoniske årsaker har de sannsynligvis gitt blaffen i syklistene.

Han understreker at han er positiv til Bybanen.

– Man må likevel ta høyde for de negative sidene, og tenke førevar. Nå håper jeg i alle fall at kommunen vil handle ettersnart, sier Aadland.

– Sterkt møte

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF) møtte Hermund Aadland på Rådhuset i dag.

– Det var et veldig sterkt møte og vi har den dypeste medfølelse for familien som er i en svært krevende situasjon, sier byråd Lisbeth Iversen.

Til stede på møtet var også informasjonsdirektør i Bergen kommune, Robert Rastad og prosjektdirektør Rune Haugsdal ved Bybanekontoret.

– Vi lyttet til Aadlands innspill og vil vurdere strakstiltak. I første omgang er det snakk om å intensivere en informasjonskampanje. Så vil vi se på eventuelle fysiske tiltak som skilting, sier Iversen.

– Det viktigste med møtet var å lytte. Vi skal gå alle de ekstra rundene som må til. Målsettingen er at her det må skje noe raskt. Aadland hadde en del viktige forslag som er i tråd med det opplegget det jobbes med fra Bybanens side, sier hun.

Rune Berentsen
Fartein Rudjord