• Vi merket bare en liten vibrasjon i båten. Kaffekoppen ristet ikke engang, sier skipper Per Noven på frakteskipet «Brentland», som fredag fikk grunnberøring ved Vatlestraumen.

Ingen av de to som var om bord i båten ble skadet. Det 48 meter lange skipet ble påført et om lag 20 centimeter stort hull i bunnen og tok inn vann, men kunne ta seg videre for egen maskin etter at hullet var tettet.

Men da «Brentland» ble satt på slipp på BMV på Marineholmen viste det seg at skipet hadde berørt grunnen i en lengde på om lag 10 meter foran hullet. Med en så lang grunnberøring kunne det lett ha gått mye verre.

Per Noven er også medeier i «Brentland», som er hjemmehørende i Haugesund, selv om det står Ålesund malt på skutesiden. Han førte båten da grunnberøringen skjedde om lag klokken 11.50 i skipsleden mellom Bergen og Sotra.

— Det var ingen dramatikk. Jeg føler at det ble overreagert. Det var helt vilt der ute. Jeg vet ikke hvor mange marinebåter som var der til slutt. Men jeg kan forstå dette på bakgrunn av «Rocknes»-ulykken, sier Noven.

Fredagens grunnberøring skjedde ikke langt fra stedet der lasteskipet «Rocknes» gikk rundt 19. januar i fjor. 18 sjøfolk omkom i ulykken.

- Litt for langt mot øst

— Jeg kom litt for langt mot øst, sier skipperen. Han avviser at det kan være snakk om enda en hittil ukjent undervannsgrunne i Vatlestraumen.

Nuven sier at grunnberøringen ikke skjedde i Vatlestraumen. Den skjedde lenger sør ved Storkinnan i Sund. Men vi lå i Vatlestraumen da alle båtene kom til, sier han.

Per Nuven sier at han har gått denne leia 50 ganger før fredagens grunnberøring.

Etter grunnberøringen tok skipet inn vann. Men dykkere fra Forsvaret bistod mannskapet i å tette hullet. Tettingen skjedde både fra innsiden og utsiden. Det ble blant annet brukt treplanker for å få skipet tett.

Det dannet seg et flak av olje på sjøen etter grunnberøringen. Men det kom ikke noe omfattende oljeutslipp fra båten.

Storstilt redningsaksjon

Det ble iverksatt en storstilt redningsaksjon etter grunnberøringen. Kystvaktskipet KV «Ålesund» kom raskt frem til «Brentland». Redningsskøyta «Bergens Krets» og en slepebåt kom også til.

— Hullet i båten er på størrelse med en knyttneve. Nå skal vi få lappet hullet. Jeg håper at vi kan få båten av slippen lørdag, sier Per Nuven.

Nuven forteller at «Brentland» var blitt losset på Stend og var på vei for å hente ny last.

— Vi gikk med ballastvann i tankene da grunnberøringen skjedde, sier han.

Etter at hullet i bunnen var tettet, gikk «Brentland» for egen maskin til BMV på Marineholmen i Bergen.

En representant fra Skipskontrollen undersøkte skipet og gikk så om bord for å sjekke sertifikater og lever skipperen en påleggsliste over ting som må utbedres før skipet igjen kan settes i fraktefart.

Frakteskipet «Brentland» ble bygget i Mandal i 1963. Størrelsen er på 558 dødvekttonn.

VANNSPRUT PÅ SLIPPEN: Bunkersvann fra fraktebåten «Brentland» strømmet ut far det 20 centimeter store hullet i skipsbunnen etter at båten ble trukket opp på slipp på BMV på Marineholmen.
OVERREAKSJON: - Det ble overreagert, sier skipperen på fraktebåten «Brentland» etter grunnberøringen ved Vatlestraumen fredag.
STORSTILT REDNINGSAKSJON: Et kystvaktskip, en redningsskøyta og en slepebåt var blant fartøyene som deltok i den omfattende redningsaksjonen etter grunnstøtingen ved Vatlestraumen fredag.<p/>