— Det Riksadvokaten beskriver er manipulering av statistikk, og det er helt uakseptabelt. Men dette er nok et utslag av det jaget som er i politiet nå. Blant annet er det viktig i politisk sammenheng å vise at man oppnår resultater, sier Arne Johannessen (bildet). Han møtte i vår sterk motbør fra flere politimestre da han hevdet at politiet konsentrerer seg om å løpe etter rusavhengige fremfor å ta bakmennene, nettopp for å bedre statistikkene.

Ifølge Johannessen har flere tillitsvalgte også varslet Politiets Fellesforbund (PF) om praksisen med å dele opp narkosaker i flere punkter.

— Jeg synes dette er ille for de distriktene som ikke driver med slikt juks og fanteri. Det er veldig bra at Riksadvokaten tar opp dette, og jeg håper det blir fulgt opp skikkelig, sier Johannessen.

Han mener den nye registreringspraksisen i enkelte distrikter avslører svakhetene ved å bruke oppklaringsprosent og saksbehandlingstid som styrende mål for politiets arbeid.

— Disse målene sier egentlig lite om godt politiarbeid. Og dessverre fører det til at enkelte kreative sjeler tyr til slike metoder for å bli best i klassen, sier forbundslederen.

I tillegg til dagens mål, bør politiet også måles på forebyggende arbeid, mener han. Målinger av utrykningstid for å ta tempen på tilstedeværelse i lokalsamfunn er en mulighet, mener Johannessen.

— Vi trenger også klare regler for hvordan saker føres, slik at det ikke blir mulig å manipulere statistikken. Vi trenger tall som gjør det mulig å sammenligne de forskjellige politidistriktene, sier han.

Det lyktes ikke BT å få kommentar fra ledelsen i Justisdepartementet i går.