Hun er daglig leder ved JURK (Juridisk rådgivning for kvinner).

De kvinnelige jusstudentene i JURK driver gratis rettshjelp for andre kvinner. De har fått et unikt innpass på norskopplæringskurs for kvinner, og har i flere år informert kvinnene om rettighetene de har her i landet.

Edvardsens erfaring er at kvinnene har lite kunnskap om samfunnet de kommer til og reglene som gjelder.

Kan lite

— Mange lever isolert og har få opplysninger om hvordan samfunnet fungerer. «Jøss, er det ikke lov å slå», er en vanlig kommentar, sier Edvardsen.

JURK forteller dem blant annet om rettigheter ved skilsmisse, arv og opphold på selvstendig grunnlag - i tillegg til å gi råd i forbindelse med barnefordelingssaker.

— Jeg opplever at de fleste ikke er klar over sine rettigheter. Første gangen jeg skulle informere innvandrerkvinner om deres rettsstilling i Norge, tenkte jeg at det ville være nytteløst: Alle visste sikkert om dette fra før. Men jeg ble overrasket over hvor lite de kunne. Det overrasker meg fremdeles, sier Maryam Tahir, leder for skoleprosjektet til JURK.

Strenge regler

— Kvinnene er veldig aktive når vi informerer. De stiller spørsmål, forklarer for hverandre på sitt eget morsmål, starter diskusjoner og er interesserte i å få mer informasjon, sier Tahir.

Er menn til stede, er kvinnene ikke like åpne. Derfor er foredragene kun for kvinner.

Noen kvinner vet en del om rettighetene sine. De vet blant annet at de må være gift minst tre år for å få bosettingstillatelse i Norge. Men et fåtall vet at de kan søke om opphold hvis de blir mishandlet.

— Reglene om opphold på selvstendig grunnlag er veldig strenge. Det skal veldig mye til før kvinner får opphold selv om de er blitt mishandlet. Volden må ha funnet sted mange ganger. Det må også kunne dokumenteres. Derfor er det viktig at kvinnen har bevis på at hun er blitt mishandlet.