— Det er den naturlige konsekvensen om biskopen og bispedømmet skal ta sin egen målsetting om å heve kvinneandelen blant prestene på alvor, sier Mari Saltkjel.

Hun er sokneprest i Hornindal og leder for kvinnenettverket blant prestene i Bjørgvin bispedømme.

BT skrev i går om prestestriden i Johanneskirken. Medlemmer av menigheten truer med å forlate kirken om det blir ansatt en kvinnelig prest. Bjørgvin bispedømmeråd valgte å utsette ansettelsen til over sommerferien til tross for at de hadde fire innstilte kandidater å velge mellom. To av dem var kvinner.

Likestilling i praksis

Saltkjel understreker at det i denne ansettelsessaken er umulig for bispedømmerådet å gå utenom de kvinnelige kandidatene til stillingen.

  • De har både den erfaringen, kompetansen og de kvalifikasjonene som kreves for prestestillingen i Johanneskirken. Det går ikke an bare å ansette kvinner i prestestillinger som menn ikke vil søke. Likestillingen i kirken kan ikke bare skje på menns premisser. Kvalifiserte kvinner må også få slippe til i attraktive stillinger slik som i Johanneskirken.

- Gir etter

Saltkjel stiller seg også både undrende og kritisk til at bispedømmerådet valgte å utsette ansettelsen til etter sommerferien.

— Det er helt uvanlig og i dette tilfellet også helt unødvendig. To kvinnelige søkere er innstilt. Bispedømmerådet burde valgt en av dem. Slik bispedømmerådet fremstår, er det en naturlig tolkning at man gir etter for konservative krefter og uttrykk for usikkerhet.