• Karrieresenteret er et flott tiltak. Jeg går nok ned en dag og ser om jeg kan få noen tips, sier hovedfagsstudent Are Mjanger ved Universitetet i Bergen.

Han skal kanskje levere hovedoppgaven ved Institutt for sammenliknende politikk i vår, i alle fall i løpet av året. Ennå har han ikke begynt å tenke så mye på livet etter slitet på lesesalen.

— Mange på mitt fag får jobb i statlige kontorer i Oslo. Det er bra hvis det blir flere relevante og interessante jobber i bergensområdet, sier Henrik Ciekals, som nettopp er begynt på hovedfag ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Selv kunne han tenke seg jobb i utlandet når han er ferdig med studiene. Tanken på å selge seg selv til næringslivet er fremmed for de to universitetsstudentene.

— Men det er veldig positivt hvis næringslivet tenker nytt, og får øynene opp for studenter fra flere forskjellige fag, sier de to studentene.

POSITIVE TIL KARRIEREHJELP: - Det er behov for et senter som kan gi universitets- og høyskolestudenter jobbhjelp, mener studentene Henrik Ciekals (t.v.) og Are Mjanger.