— Når det er mange naboprotester kan vi ikke behandle dette fort. Men dette er saker vi må få frem så raskt som mulig av hensyn til alle parter, sier Lisbeth Iversen (KrF).

Hun anslår at hun vil få frem sakene om hospitsene i Skottegaten 28 og Nye Sandviksvei 33 til behandling i byrådet ganske snart. De andre hospitsene vil det ta litt lengre tid å behandle. Hun kan ikke garantere at alle sakene er ferdigbehandlet før sommerferien.

Årsaken til at ikke alle hospitsene blir vurdert like raskt kan både være hvor godt hospitseierne kjenner lovverket, men også omfanget av naboprotester.

— Forstår du at naboene er frustrert over kommunens behandling?

— Jeg forstår det, men politikerne kan ikke sette seg ut over loven. Naboene skal bli hørt, men vi må også ha et tilbud til dem som bor på hospitsene, sier hun.

Hun forteller at de eiendommene som i dag brukes til hospitsbruk - men som eventuelt ikke får lov til å fortsette - vil bli fulgt grundig opp av kommunen med tanke på hva eiendommene da brukes til.