• Trafikkstasjonen i Bergen mangler sensorer i forhold til behovet. Vi jobber nå med en løsning som vi håper vil hjelpe på den vanskelige situasjonen.

TOR LEIF PEDERSEN

Det er leder for veg— og trafikkstaben ved Statens vegvesen region vest, trafikkdirektør Eva Solvi, som sier dette til Bergens Tidende. Solvi er blitt presentert for den kritikken som trafikklærer Terje Solbakken har rettet mot ledelsen ved trafikkstasjonen i Bergen.

— Kan problemene skyldes feil bruk av ressursene?

— Det kan alltid diskuteres om vi prioriterer feil, men vi mener ikke det har vært feil bruk av ressurser. Statens vegvesen har mange oppgaver som skal løses som trenger sensorkompetanse. Blant annet har vi ansvar for viktige trafikksikkerhetsoppgaver utover det å kjøre førerprøver.

— Kan køen reduseres ved at sensorene blir beordret til å kjøre på overtid?

- Belastende

— Å kjøre førerprøver er belastende. Derfor har vi satt grenser for hvor mange førerprøver det bør kjøres pr. dag. For enkelte vil det selvsagt være mulig å kjøre flere og det gjør vi også. Vi kjører så mange prøver som det er forsvarlig for den enkelte.

— Hvorfor er ikke kapasitetsproblemet løst?

— Det tar tid å skaffe nye sensorer. De har en kompetanse vi ikke bare kan ta rett fra gaten. Vi har nå ansatt en sensor i et engasjement som kommer i gang før sommeren. Samtidig jobber vi med å få tilsatt ytterligere to engasjementer så snart det lar seg gjøre å skaffe noen. Her samarbeider vi med kjøreskolene for å skaffe kompetente personer. Samtidig trekker vi inn sensorer i enda større grad enn tidligere fra de øvrige distriktene i region Vest for å hjelpe til i Bergen, sier Solvi.

Høy strykprosent

— Førerprøvekandidatene og kjøreskolene også kan bidra til kortere køer. I dag har vi 35 prosent stryk i Bergen. Det betyr at over en tredel må kjøre to eller flere prøver. Det har mye å si for køer og ventetider. Derfor har vi også startet et samarbeid med kjøreskolene for å se på tiltak som kan redusere strykprosenten, sier hun.

— Er veietaten så overtallig at det ikke kan ansettes nye sensorer?

— Statens vegvesen er under betydelig omstilling og nedbemanning. Men målet for denne omstillingen er at det ikke skal føre til slike situasjoner som vi har i Bergen. Derfor engasjerer vi flere i Bergen for å avhjelpe situasjonen.

— Ønsker sensorene å prioritere andre oppgaver enn oppkjøring fordi det er så belastende?

— Oppkjøring er belastende, det vet vi også fra andre steder enn i Bergen. Det er ikke riktig at andre oppgaver prioriteres foran førerprøver, men de utfører også andre etterspurte og lovpålagte oppgaver for å få en avveksling. I en periode fremover nå blir disse oppgavene nedprioritert for å styrke førerprøvekjøring.

— Jeg beklager at kundene har hatt lange ventetider og det tar vi alvorlig. Jeg vil også oppfordre kundene til å melde seg til førerprøver ved andre trafikkstasjoner enn Bergen, det er fullt mulig å kjøre opp andre steder med kortere ventetider, sier Eva Solvi.