— Jobben som fylkesdirektør er svært omfattende og krevende. Jeg var nok ikke klar over hvor store utfordringene var før jeg tok jobben og fikk meg noen overraskelser underveis. Det er noe annet å se etaten innenfra enn å kjenne den fra utsiden, sier Paal Fennell.

Begynte for et halvt år siden

Han begynte i jobben i august 2008 og gir seg dermed etter bare et halvt år.

— Jeg har kommet fram til at det er riktig av meg å slutte nå. Det er viktig at NAV får muligheten til å finne en leder som kan ta tak i de utfordringene som ligger i Hordaland, sier den avtroppende direktøren.

Han vil ikke kommentere om det er enkelthendelser som gjør at han slutter nå.

- Helhetsvurdering

Den siste tiden har det vært mye uro og kritikk mot NAV Hordland. I vinter ble det blant annet klart

at 80 personer var blitt ansatt i etaten selv om det var ansettelsesstopp.

— Jeg har gjort en helhetsvurdering av situasjonen. Beslutningen er fullt ut min egen, men selve prosessen som førte til avgjørelsen er privat, sier Fennell.

Beklager ledeerbytte

Direktør for fylkesleddet i NAV Yngvar Åsholt beklager lederbyttet.

— Det er synd at det blir et lederbytte i en tid med krevende utfordringer for fylket, men det er klart at når en leder ønsker å fratre må vi gjøre overgangen smidigst mulig for alle berørte parter, sier han i pressemeldingen.

Åsholt går nå i gang med å finne en ny leder snarest mulig.

Paal Fennell skal nå stå til disposisjon for NAV den nærmeste tiden. Etter det blir han selv jobbsøker.

Bergens Tidende