— Menn som ender opp med å begå drap er ofte ensomme. De snakker ikke om problemene sine, er fortvilet og under ekstremt stress. På samme måten som arbeidsplassene prøver å fange opp ansatte med alkoholproblemer, bør det være rutiner for å hjelpe dem som kommer i livskrise, sier psykologen.

Les også: Vold i familien hver dag

Medarbeidersamtale

Ifølge Thuen er en skikkelig medarbeidersamtale et godt utgangspunkt for å kunne gi videre hjelp og støtte.

— Når det skjer forandringer i et menneskes livssituasjon som samlivsbrudd, dødsfall eller akutt stress er det viktig at arbeidsgiver har en samtale med vedkommende og spør hvordan det går, sier han.

Psykolog Terje Galtung uttalte tidligere til bt.no at kvinnedrap ofte ikke kan unngås fordi det kommer så få signaler fra mennene i forkant. Dette er Frode Thuen ikke enig i.

Trusler på forhånd

  • Slike drap kommer sjeldent som lyn fra klar himmel. Mennene det gjelder har gjerne gitt uttrykk for sin fortvilelse gjennom trusler og andre handlinger på forhånd. Problemet er at folk rundt ikke tar tilstrekkelig ansvar, sier han.

Mannen som skjøt og drepte den 41 år gamle kvinnen i Tromsø forrige fredag jobbet i politiet. Thuen mener man å være ekstra oppmerksomme i yrker der de ansatte lever under mye stress i hverdagen.

**Les også:

Politimannen ventet på ekssamboeren**

Tar ikke signalene på alvor

— Det viktigste er at den enkelte får en anerkjennelse og blir hørt og sett. I noen tilfeller vil det være nødvendig med henvisning videre i hjelpeapparatet, sier han.

At en god del av drapene på kvinner kan hindres er psykologen ikke i tvil om.

— I ettertid blir det ofte tydelig at man ikke har tatt tak i de problemene og signaler som har kommet på forhånd.

MENER DRAP KAN HINDRES - De kommer sjeldent som lyn fra klar himmel, sier psykolog Frode Thuen.
Helge Skodvin