Anmeldelsen ble signert av seks bibelvenner i Israelhuset i Kong Oscars gate 22 i Bergen klokken 11.00. En halvtime senere leverte de anmeldelsen til Bergen politikammer. De fleste av landets større medier var til stede.

Bibelvennene håper å få TV 2-humoristen dømt etter straffelovens paragraf 135a, som setter forbud mot diskriminering av ulike grupper. Strafferammen er tre års fengsel.

Tror på dom

— Hvordan ser dere på muligheten til å få Jespersen fengslet i flere år?

— Det er store muligheter, hvis påtalemakten har vilje til å se alvoret i saken og krenkelsene vi er blitt utsatt for. Bibelbrenningen er et veldig klart lovbrudd, sier Tangen Olsen til bt.no.

Også andre lovparagrafer kan brukes til å felle tv-kjendisen, mener hun, deriblant den sovende blasfemiparagrafen. Bibelvennene er ute etter å statuere et eksempel, ikke for å «ta» Jespersen.

- Synd på ham

— Vi synes så synd på den mannen at vi gråter over ham. Vi har medynk med ham, for han er på ville veier, sier Tangen Olsen.

Ytringsfrihet må ikke brukes til å såre andre mennesker på grunnlag av deres religiøse tro, mener hun.

Jespersen kastet deler av Bibelen på bålet under opptak til «Rikets Røst» i Ålesund sentrum fredag i forrige uke og beklager slett ikke det han gjorde.

— Generelt synes jeg det ikke er grunn til å lage rabalder av at noen brenner noen Mosebøker i ny og ne, sa han til VG tirsdag.

TV 2 har ennå ikke avgjort om de vil sende opptakene av det omstridte stuntet.

Til helvete?

Bibelvennene regner Otto Jespersen som en villfaren sjel.

— I Galaterbrevet 6.7 står det at det som et menneske sår, skal han også høste, sier Ole Fredrik Steen, en av mennene bak anmeldelsen.

Nå risikerer Jespersen å komme til helvete, mener bibelvennen.

— Alle som ikke omvender seg, kommer dit, sier Steen, og får støtte av gruppen.

Jon Tufto (MMS)
Arkiv