• Det gir status blant jenter å være flink på skolen, forteller Madelen Moore og Zainab Alibhai.

De to tredjeklassingene ved Laksevåg videregående skole tror konkurransen jentene imellom er en viktig grunn til at jenter gjør det bedre på skolen enn gutter.

— Det er ikke så kult blant gutter å være god på skolen. Det er nesten ingen gutter som dropper trening fordi de har lekser. Vi jentene gjør det, sier Madelen.

Zainad nikker og legger til: - I vår klasse konkurrerer jentene om å få gode karakterer.

— Er det noe i måten det undervises på som passer jenter bedre enn gutter?

Madelen: - Gutter er mer rastløse og konsentrerer seg dårligere. Den undervisningen vi får, krever at vi sitter stille og følger nøye med. Det gjør ikke guttene, de er ikke så modne rett og slett.

Arne Thode tar helse og sosial. I hans klasse er det nesten bare jenter:

— De gjør mer skolearbeid og klarer seg bedre enn vi gjør, mener han.

Terensia Christopher, også elev på helse og sosial, er enig: - Jeg tror jentene mer opptatt av å være flink. Vi gjør alt vi kan for å klare oss.

— Det gir status blant jentene å få gode karakterer.

— Ja, det gjør det, sier Terensia og nikker bestemt.

NYHET: Jenter får bedre karakterer på skolen enn guttene. Fra v: Zainab Alibhai og Madelen Moore på Laksevåg videregående skole. 13. juni 2005.<br/> FOTO: PAUL S. AMUNDSEN