• Det er ikke så mange år siden at guttene var best på skolen. Nå er jentene klart best, sier Svein Lie, professor ved Universitetet i Oslo.

— Hvis guttenes dominans tidligere hang sammen med likestillingsspørsmål., hvorfor er da jentene nå ikke bare like gode som guttene, men mye bedre?

— Det er sammensatt. Men det henger sammen med tidsbruk, forbilder og ikke minst den generelle utviklingen i samfunnet. Det er mange faktorer, men trenden er tydelig nok. Jentene gjør det jo best i alt. Guttene henger etter på alle områder.

— Hvilke konsekvenser kan dette få?

— Jeg mener jo at sterk kjønnssegregering arbeidsmarkedet ikke er noe positivt uansett. Det kan jo bli konsekvensen. Men det er jo et verdibasert synspunkt og ikke basert på egen forskning.

Dolmen, Siv