— Opplegget virket merkelig. Barnet var jo langt ut i ødemarken sammen med noen oppassere, uten noe å ta seg til. Forholdene virket ganske kummerlige. Samtidig var det en del episoder med uro og bråk, som gjorde at vi grep inn og fikk stengt huset, sier lensmannsbetjent Svein Fammestad, som i fjor fungerte som lensmann i Lindås og Meland.

Eirik Lyssand, seksjonssjef ved sosial- og familieavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland, er kjent med episoden. Han ser likevel ingen grunn til å slå alarm, og mener dette var en enkelthendelse.

— Vi fører jevnlige tilsyn med Sosial Motivasjon, både anmeldte og uanmeldte. Kvaliteten på det faglige arbeidet har vært tilfredsstillende, sier Lyssand.

— Det er ikke historien en rekke av de permitterte forteller?

— Det kan jo være at det har forekommet episoder nå de siste månedene, men det er ikke vi kjent med. Tilbakemeldingene fra ungdommene har hele tiden vært gode.

Akershus fylkeskommune har vært storleverandør av ungdommer til Sosial Motivasjon. De syv gjenværende ungdommene kommer alle fra Akershus. Og i fylkeskommunen er man såre fornøyd.

— Sosial Motivasjon har gitt et godt tilbud til mange vanskeligstilte ungdommer. Det er synd at de har rotet det til økonomisk, sier Anne-Britt Wengen, seksjonsleder for private institusjoner i Akershus fylkeskommune. Wengen legger til at hun er trygg på at de syv tenåringene får den behandlingen de skal frem mot sommeren.