«Ønsker du å dø?», skal hun ha blitt spurt.

Syvåringen har fortalt at hun møtte to gutter på vei hjem fra Mjølkeråen skole i Åsane mandag. De to guttene i 10–11 års alderen skal ha truet henne med kniv.

Hun ble livredd og løp de rundt 400 meterne hjem.

Politiet involvert

Politiførstebetjent Nils Inge Romslo ved Bergen nord politistasjon bekrefter at er blitt kontaktet om hendelsen.

Saken er nå overlatt til etterforskere som driver med forebyggende politiarbeid opp mot barn og unge.

— De vil forsøke å ta kontakt med foreldre og eventuelt skolen, sier Romslo.

Ble tipset

Syvåringen skal ha fortalt historien til en kvinne hun møtte på veien. Det var denne kvinnen som varslet skolen.

— Det skal visstnok ha vært en lommekniv inne i bildet. Men akkurat hva som har skjedd, og hvordan det har foregått, har vi ikke nok kunnskap til å uttale oss om, sier avdelingsleder Anne Myhrvoll ved Mjølkeråen skole.

Ifølge politiet kan det være tilstrekkelig å orientere foreldrene om meldingen de har fått. Men ut ifra alderen kan det være aktuelt å bistå foreldrene med en bekymringssamtale, forteller Romslo.

— Det vil si å bevisstgjøre gjerningspersonene om at slik oppførsel kan være farlig, og at en ikke må gjøre det mer, sier han.

Alvorlig hendelse

Myhrvoll ønsker ikke å gå nærmere inn på hvordan skolen følger opp saken. Hun viser til at egne prosedyrer trer inn hvis noen blir truet under eller utenfor skoletid.

— Alt er en vurderingssak og avhenger av sakens natur. Men er det alvorlig nok, og det er ting som berører barna i nærmiljøet vårt, så er vi en naturlig samarbeidspartner, sier hun.

Det er første gang at Mjølkeråen skole har hørt om en slik alvorlig hendelse. De undersøker imidlertid alltid forholdene, enten for å forebygge rykter, eller for å få vite hva som rører seg, forteller Myhrvoll.

— Fritid og skole henger nøye sammen, noe som gjør at vi alltid følger opp. Av og til får vi henvendelser når folk har observert noe. Da er det fint at de tar kontakt, sier Myhrvoll.

Ikke ofte

Ifølge politiet er det ikke ofte at de mottar slike meldinger.

— Men når slike typer henvendelser kommer til oss, så går vi inn med forebyggende arbeid, sier Romslo.

Etter det BT kjenner til skal det etter omstendighetene stå bra til med den syv år gamle jenten.

ETTER SKOLETID: Hendelsen skal ha skjedd da den syv år gamle jenten var på hjem fra skolen. Jenten er elev ved Mjølkeråen skole i Åsane og skal ikke ha kjent til de to guttene fra før. Arkivfoto: Anne-Grethe Dahl