Torsdag 27. oktober leverte Remi Presttun inn sin Ford Mondeo på Absolutt gjør det selv-verkstedet i Møllendalsveien 1 for å skifte hjullager.

— De sa det ville koste 1500 kroner og at det ville ta tre til fire timer.

Men da Presttun ringte for å høre om bilen var ferdig, fikk han beskjed om at den ikke ble klar før fredag.

— Jeg skulle til Oslo torsdag kveld og var avhengig av bilen. Etter mye frem og tilbake dro jeg til slutt opp til verkstedet, sier Presttun.

Da han kom inn i verkstedet, fikk han seg litt av en overraskelse.

— Det så ut som om de hadde slått løs med en slegge på bolten for å prøve få den løs. De forlangte også 900 kroner for å fikse opp igjen i feilen de hadde gjort, sier han.

Verkstedet ga seg til slutt, og Presttun fikk ut bilen sin uten å betale.

— Det endte opp med at jeg måtte ut med 650 kroner ekstra på grunn av ødeleggelsene fra verkstedet, og bilen min rister under bremsing.

Ulovlige verksteder

I ettertid sjekket Presttun bilverkstedet med Statens vegvesen, og fikk vite at det er ulovlig. Kristian André Sæbø i Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen bekrefter også overfor bt.no at bilverkstedet pr. dags dato ikke er godkjent.

— Vi har mottatt en søknad fra dem om å bli godkjent, og jeg kan bekrefte at vi har en søknad fra dem under behandling, sier Sæbø.

Utover det kan han ikke kommentere denne saken nærmere, men understreker at også dette verkstedet må tilfredsstille krav til kompetanse, teknisk utstyr og lokale for å bli godkjent.

En ansatt ved verkstedet bekrefter at de har søkt om å bli godkjent. Han forteller at verkstedet har vært i drift i rundt ti år.

Også Arbeidstilsynet Vestlandet har vært på besøk hos verkstedet.

— Det var en representant fra virksomheten som ba oss komme på tilsyn. Det ble gitt en rekke pålegg, men disse er nå oppfylt og vi har avsluttet saken, sier seniorinspektør ved Arbeidstilsynet Vestlandet, Bente Kristin Englund.

Bilverkstedet kan kun bli godkjent av Statens vegvesen under forutsetning av at Arbeidstilsynets krav oppfylles.

- Har fått sparken

Faroq Bagheri overtok som daglig leder på verkstedet for tre år siden. Han sier han ikke var til stede da Presttun leverte inn bilen sin.

— Vi driver et gjør det selv-verksted hvor folk kommer og jobber på bilene sine selv. De betaler for å bruke løftebukk og annet utstyr. I tillegg utfører vi oljeskift, bytte av filter og lett service. Vi har ikke godkjenning for å bytte hjullager, sier Bagheri.

Likevel tok en ansatt ved verkstedet imot bilen og avtalte en pris for jobben.

— Da jeg kom til verkstedet og så hva som skjedde, ba jeg ham om å sette delene tilbake på bilen, og levere den tilbake. Personen som gjorde dette uten lov har nå fått sparken, sier Bagheri.

Han regner med at verkstedet skal være godkjent innen noen uker.

— Jeg har skrevet kontrakt med en mekaniker med fagbrev som skal utføre arbeidet etter godkjenningen.

Han sier også at Presttun skal få dekket alle ekstrakostnader han har fått på grunn av feilen.

— Han kan levere verkstedsregningen her, så skal vi dekke alt sammen.

Økende problem

Pr. dags dato har Veivesenet ingen oversikt over hvor mange ulovlige verksteder som finnes i Bergen.

— Det er ikke så lett å ha en komplett oversikt. Hvis verksteder søker om å bli godkjent og ikke blir det, har det hendt at de bare flytter til en annen del av Bergen. Men vi vet at det er et stort problem og at mørketallene er store. Vi er derfor avhengige av å få inn tips om disse verkstedene, sier Sæbø.

I dag finnes det rundt 150 godkjente bilverksteder som reparer lette kjøretøyer i Bergen. Alle verksteder som er godkjent av Statens vegvesen skal ha dokumentasjon på godkjenningen og et godkjenningsskilt som skal være godt synlig for publikum.

Her er de lovlige bilverkstedene i Bergen:

— Må endre regelverket

Sæbø i Vegvesenet advarer folk mot å bruke ulovlige bilverksteder.

— Hos verksteder som ikke er godkjent kan du blant annet risikere å få deler, dekk og olje som ikke er tilpasset bilen. Bileier kan også miste garanti eller reklamasjonsrett ovenfor forhandler dersom bilen er reparert eller vedlikeholdt hos et ulovlig verksted, sier han.

Siden 2007 er det ikke anmeldt noen for ulovlig verkstedsdrift i Bergen. Før den tid var det trafikkstasjonene som hadde denne kontrollen.

— Det er ikke så enkelt for oss å stenge en bedrift. Men vi tar ofte kontakt med arbeidstilsynet som har andre hjemler de kan bruke. De kan blant annet lukke bedriften på dagen.

Ifølge Sæbø er regelverket litt for mildt på dette området.

— Vi ser på muligheten til å endre regelverket og også om det er andre ting vi kan gjøre for å finne en løsning på problemet.

Remi Presttun sier han aldri hadde brukt verkstedet dersom han hadde vist at de ikke var godkjent.

— De vil aldri bli aldri brukt igjen. Neste gang jeg skal reparere bilen min skal jeg sjekke at det er et lovlig verksted, sier han.