BT ringte selger, en kvinne i 30-årene. Hennes svar var svært korte.

— Jeg kan ikke svare på dette.

— Hvorfor ikke, det var jo du som solgte huset?

— Jeg kjenner ikke til denne saken. Dette får du ta med Notar. Er det greit?

— Ifølge Linda Nossen sa du til henne at hun kunne tappe vann fra naboen når tanken var tom?

— Dette får du ta med Notar.

— Hvorfor ryddet dere ikke ut av ...

— Beklager, sier hun og legger på.

- Undersøkelsesplikt

Hos Notar blir BT møtt av daglig leder Andre Hitland og Notars medierådgiver Bjørn Kristiansen.

— Selger skal ha sagt til Nossen at hun kunne få vann hos naboen. Hva synes dere om det?

— Hva selger sier kan jeg ikke uttale meg om. Vi har ikke opplysninger om det, sier Hitland.

— Selger ba oss henvende oss til Notar med alle spørsmål?

— Sa hun det? Det er ikke riktig, vi har ingen slik avtale.

— Kloakkrørene ligger oppå jorden. Dette kan jo få stor betydning når det er frost. Hvorfor står det ikke noe om det i salgsoppgaven?

— Dette er ikke informasjon som mekler etterspør fra selger. Men dersom selger kjente til at dette tidligere har vært et problem, burde det kommet oss til kunnskap Her er det også spørsmål om kjøpers undersøkelsesplikt.

- Kjøper dekker utgiften

— Det elektriske anlegget er i en elendig forfatning, ifølge elektrikeren. Dette fremgår verken av takst, salgsoppgave eller selgers egenerklæring. Hvorfor ikke?

— Takstmenn vurderer vanligvis ikke slikt. Men selger skal jo opplyse om det hvis hun vet om feil og mangler.

— Ifølge Nossen avtalte dere at selger dekke utgiftene for at en elektriker skulle finne ut hva som måtte gjøres?

— Det ble anbefalt at hun skulle få en elektriker til å se på huset, men det ble ikke sagt noe om hvem som skulle dekke utgiften på møtet.

— Hvem er det naturlig at slike utgifter dekkes av?

— Kjøper har bevisbyrden og bør dekke utgiften. Så må kjøper eventuelt gå videre med saken. Dersom hun vinner frem, så kan hun kreve at selger betaler.

- Vi har ikke noe ansvar

— Hvorfor mangler det to sider i taksten hun fikk før hun bestemte seg for å kjøpe?

— Det må være en menneskelig glipp, sier Hitland. (På de to manglende sidene er det tilsynelatende ikke opplysninger av stor betydning for kjøpere - med et mulig unntak for at takstmannen viser til husets alder og derfor anbefaler tilstandskontroll. red.anm.)

— Hva vil Notar gjøre med saken?

— Denne saken bør opp i Forliksrådet. Vi har tilbudt henne å hjelpe med å utforme en forliksklage slik at hun kan komme videre med saken. Men Notar velger ikke side her.

— Nossen vil heve kjøpet dersom hun ikke får dekket utgiftene til utbedring. Hva er Notars kommentar til det?

— Det vil jeg ikke kommentere. Det er et forhold som ligger utenfor Notars ansvar.

— Har Notar noe ansvar her i det hele tatt?

— Vi har ikke noe ansvar for de punkter som har vært oppe her. Men vi bistår gjerne gjennom å mekle.