— Jeg var redd. Jeg hadde snakket om ting som var vanskelig å ta opp, sa Hauge da han forklarte seg om et møte med blant andre direktøren og personalsjefen.

På møtet fortalte han ledelsen om hasjbruk, pilletyveri, lugging og sikkerhetsproblemene som uroet ham.

Presset situasjon

— Jeg var i en utrolig presset situasjon, og fortalte om alvorlige brudd på rutinene. Så fikk jeg høre at jeg måtte dokumentere påstandene mine. Jeg fikk ballen sparket tilbake. Møtet ble avsluttet da dette var fortalt, sa Hauge.

- Var det noe «takk for at du sa fra?» spurte advokat Kjetil Edvardsen.

— Nei.

- Ga de uttrykk for at de skulle ta vare på deg?

— Nei.

- Hadde du fortalt ledelsen at du var redd?

— Ja, svarte Hauge.

- Ble ikke trodd

Etter møtet ble Hauge sykmeldt i to måneder. I forbindelse med sykmeldingen sendte Hauge et brev til avdelingsleder Siri Nome, der han fortalte om det han opplevde som kritikkverdige forhold ved avdelingen. Etter brevet ble det et nytt møte med ledelsen.

— Der fikk jeg beskjed om at jeg ikke lenger fikk være ansvarsvakt, fordi jeg utgjorde en sikkerhetsrisiko.

- Hvorfor det? spurte advokat Nils Kristian Lie.

— Det fikk jeg ikke noen god forklaring på. Jeg opplevde det som å bli vingeklippet. Mindre ansvar, færre arbeidsoppgaver, sa Hauge.

Han sa også at han ikke fikk svar på de tingene han tok opp i brevet.

— Jeg følte at jeg ikke ble trodd. Sjefen min, som selv er lege, stilte spørsmål ved grunnlaget for min sykemelding. Jeg hadde tatt opp alvorlige forhold, og fikk ingen svar. Jeg følte tausheten og mangelen på dialog som en straff, sa Hauge.

Etter hvert ble Hauge overflyttet fra Regional sikkerhetsavdeling (RS) til Lokal sikkerhetsavdeling (LS). Helse Bergen mener dette var i tråd med Hauges ønsker, og ikke et resultat av en gjengjeldelse. Hauge mener han ikke hadde noe valg.

Kjenner seg ikke igjen

I retten sa Hauge også at det bildet Helse Bergens advokater har tegnet av ham de to siste dagene, ikke stemmer.

— Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene. Jeg har hatt et godt forhold til pasientene, og alltid opptrått lojalt i forhold til behandlingen, sa Hauge.

Han avviste at han skulle være del av en «subkultur» ved avdelingen, slik Helse Bergen har hevdet. Han føler også at han ved flere anledninger ble ugunstig behandlet etter at han i brevs form forklarte seg om en alvorlig episode ved avdelingen.

- Setter du dette i sammenheng med brevet du skrev? spurte advokat Nils Kristian Lie.

— Ja, jeg opplever det slik, sa Hauge.

KREVER ERSTATNING: Øyvind Hauge (t.v.), advokat Kjetil Edvardsen og advokat Nils Kristian Lie da varslersaken startet tirsdag.
Silje Robinson
PRINSIPIELL: Hauge tror saken blir viktig for folk som havner i samme situasjon - noe han er sikker på at vil skje. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ