Det var TV2 som fortalte den oppsiktsvekkende historien onsdag.

Raducanu var en av seks rom-folk som ble dømt i Bergen tingrett i fjor. Etter rettssaken ble han fengslet for å sone dommen på tre og et halvt år, men allerede i fjor høst ble han løslatt. Fengselet fikk vite at hans sønn var alvorlig syk i Romania, men historien stemte ikke.

— Jeg var ikke i tvil om at sønnen virkelig lå for døden. Da min klient fikk høre om ulykken, var han helt i oppløsning. Han gråt og var ute av seg. Vakt, helsepersonell, ja endatil en prest kom og tok seg av ham, sier Are Bohne, mannens forsvarer.

- Politiet på døren

Han kjøper ikke påstanden om at Raducanu selv var klar over at sønnen ikke lå for døden.

— Hvis det var oppdiktet, var det kanskje noe familien i Romania hadde kokt i hop uten å fortelle ham. Han var virkelig helt fortvilet og gråt høylytt.

— Jeg vet ikke den i dag i dag hva som er riktig. Etter løslatelsen har jeg snakket med Silver på telefon. Han sier at det går bedre med sønnen og at han vil klare seg. Han forteller også at han har hatt politiet på døren, med spørsmål om sønnen og ulykken, sier Bohne.

Han opplyser at han fikk en henvendelse fra Raducanus familie i Romania.

- Kontaktet av familien

— De fortalte at sønnen på seks-syv år hadde vært med i en alvorlig ulykke og var døende. Jeg formidlet dette til fengselet. De ba om mer dokumentasjon. Jeg fikk da oversendt legeerklæring og papirer fra sykehuset. På rumensk. Noen av dokumentene var oversatt til engelsk, sier Bohne.

— Fengselet opptrådte veldig profesjonelt og det tok noen dager å få behandlet saken.

— Silver hadde sonet mer enn halv tid, og en prøveløslatelse ville uansett bare vært noen måneder unna. Det er ikke lenge siden at utlendinger som hovedregel ble løslatt etter et halvt års soning. Han ble løslatt i oktober og ville antagelig vært ute i februar, uansett, mener Are Bohne.

Føler seg lurt

TV2 forteller at Hordaland statsadvokatembeter opplyste i et brev til fengselet at de sjekket med sykehuset og at «det er opplyst at gutten ikke ble innlagt til videre undersøkelser eller behandling og har heller ikke senere vært innlagt ved noen av avdelingene tilhørende Fylkessykehuset.»

— En løslatelse så kort tid etter en domfellelse for så alvorlige forhold kunne med letthet vært unngått hvis fakta var sjekket, sier Gert Johan Kjelby, fungerende førstestatsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter, til TV2.

Eli Sjo er leder i Bergen fengsel og sier til TV2 at hun føler seg lurt. Til kanalen sier hun videre at hun forstår at folk reiser spørsmål etter det som skjedde og forteller at rutinene skal gjennomgås.