Kjersti Toppe (Sp) forteller at hun har vært inne til innledende samtaler med SP valgkomité. Temaet var nestlederverv og plass i sentralstyret til partiet. Avisen Nationen erfarte tirsdag at Toppe sa nei til å sitte i en ledergruppe med Ola Borten Moe. Dette bekrefter Toppe overfor BT.

– Jeg hadde jo uttalt på forhånd at dersom partiet hadde bruk for min kompetanse, så var jeg åpen for de vervene de mente jeg passet i, om det skulle være sentralstyret eller nestlederverv. Dette er ikke noe jeg har jobbet aktivt for, men jeg hadde ikke sagt nei om de mente jeg passet i en kabal, sier Toppe.

— Spriker for mye

I samtalene ble hun spurt om hvordan hun ville føle det dersom hun skulle sitte i et arbeidsutvalg som en del av en ledertrio sammen med Moe. Litt av bakgrunnen for spørsmålet var et intervju Toppe gjorde med BT før fjorårets landsmøte i Sp. Her gikk hun kraftig ut mot Moe og måten hun mente han splittet partiet.

– Å sitte i et sentralstyre sammen er en ting. Men et arbeidsutvalg er annerledes. Det blir veldig tett på, og man skal dra lasset sammen i fellesskap. Jeg svarte at det ville bli vanskelig for meg.

Toppe presiserer at ingenting er umulig, men viser samtidig til resultatene utvalget som evaluerte ledertrioen i Sp nylig kom frem til.

– De kritiserte ledelsen for at denne sprikte for mye, at de ikke dro i samme retning. Skulle jeg sittet med han i en ledertrio ville det vært like mye politisk sprik. Jeg mener partiet må velge den retningen de vil gå, og så velge en ledelse som kan trekke partiet den veien, sier Toppe, og legger til:

– Jeg var bare dønn ærlig. Jeg svarte det jeg mener. Med så store politiske forskjeller blir det vanskelig.

Både politisk og personlig

Ifølge Toppe aksepterte valgkomiteen dette, og syntes avklaringen var grei.

– Er dette bare politisk, eller litt personlig også?

– Det er kanskje en blanding av begge deler. Jeg stiller spørsmål ved om jeg kunne klart å samarbeide så godt som jeg burde med Ola Borten Moe. Det er gunstig for et samarbeid om man har et felles verdigrunnlag, at man er enig i den politiske retningen man skal gå.

Toppe ser ikke bort fra at det er en del i hjemfylket som er skuffet over uttalelsene hennes til valgkomiteen. Flere hadde nemlig ønsket seg mer innflytelse fra Vestlandet. Reaksjonene i etterkant sier hun imidlertid har vært positive.

SKUFFEDE PARTIMEDLEMMER: Fylkesleder Josten Ljones beklager Kjerti Toppes uttalelser om at hun ikke kan sitte i et arbeidsutvalg med Ola Borten Moe.

Fylkesleder beklager

Fylkesleder i Senterpartiet i Hordaland, Jostein Ljones, forteller at han ikke har fått snakket med Toppe når BT kontakter ham tirsdag kveld.

– Dette er ukjent for meg, og jeg vil ikke spekulere. Jeg har fått med meg dette gjennom media, sier han.

Fylkeslederen beklager Toppes ultimatum, men understreker at han likevel har forståelse for avgjørelsen.

– Jeg forstår henne ut fra hvor hun står politisk, men jeg beklager utspillet hennes, sier han.

Ljones bekrefter at flere partimedlemmer i Hordaland er skuffet.

– Jeg har i løpet av dagen fått meldinger fra flere medlemmer som stiller seg undrende til at vår kandidat ikke vil stille. Hun stilte seg til disposisjon og vi jobbet for henne som kandidat. Da er det beklagelig at vi får høre dette nå. Vi regnet med henne som en kandidat uansett hvilke andre som vil sitte i ledelsen. Hun har ikke reservert seg på den måten tidligere, sier han.

– En sjelden stortingsrepresentant

Stortingsrepresentant og Sp-veteran Per Olaf Lundteigen tilhører den Borten Moe-kritiske fløyen i Sp. Han støtter Toppes avgjørelse fullt ut, og synes det er spesielt at fylkesleder Ljones beklager utspillet hennes og at Hordaland-medlemmer er skuffet og overrasket.

– Det synes jeg er veldig spesielt. Hvis Hordaland ønsket Toppe i ledelsen, hadde de fremmet henne som sin tydelige kandidat, sier Lundteigen, uten å ville utdype ytterligere.

Han mener det står stor respekt av Toppes avgjørelse, og vil ikke kalle det for et ultimatum.

– Et ultimatum er den negative måten å si det på. Den positive måten å si det på er at Toppe står ved det hun har sagt hele tiden. Hun har en sterk integritet og er veldig opptatt av den grønne forvaltertankegangen i Sp, som er avgjørende viktig for å profilere partiet fremover. Hun er en sjelden stortingsrepresentant, sier Lundteigen.

Det har foreløpig ikke lyktes BT i å få en kommentar fra Ola Borten Moe.