• Min mor mente at jeg kunne klare meg for 50 kroner dagen etter at huset var betalt, men jeg tror man må opp i 60–100 kroner.