Det var en alvorstynget 19-åring som stående tok imot Nordhordland tingretts avgjørelse: 19 års fengsel for voldtekten og drapet på Hilda Feste (98).

Tingrettsdommer Gunnar Rode Torvund karakteriserte saken som «en av de mest alvorlige straffesaker i Norge etter krigen, med en så ung gjerningsmann.»

— Når du blir dømt for en så grufull handling som i denne saken, er det ikke overraskende at straffen blir streng. Han tar selvsagt dette fryktelig tungt, sier 19-åringens forsvarer, advokat Rolf Knudsen.

Vurderer anke

Knudsen sier til bt.no at han er fornøyd med å ha fått retten med på at osingen ikke bør få lovens strengeste straff, 21 års ubetinget fengsel, slik aktor la ned påstand om.

— Jeg vil si at vi har fått godt medhold i det som vi anførte i prosedyren vår, nemlig at hans lave alder og modenhetsnivå skal få betydning for straffen, sier han.

19-åringen valgte å ta betenkningstid da tingrettsdommer Gunnar Rode Torvund spurte hvordan han stilte seg til en eventuell anke. Nå har han to uker på seg til å avgjøre om han godtar dommen.

— Vi skal selvsagt gi ham våre innspill, men dette er en avgjørelse han skal ta selv, i ro og mak. Det er for tidlig å si hva han til slutt velger å gjøre, sier Knudsen.

- Ingen dramatikk

Påtalemyndigheten har, på sin side, fire uker på seg til å meddele en eventuell anke, siden avgjørelsen skal fattes av Riksadvokaten.

Aktor i saken, statsadvokat Gert Johan Kjelby, fikk altså ikke gehør for sin påstand om lovens strengeste straff for 19-åringen.

— Det ligger ingen dramatikk i det, men jeg mener det er grunnlag for å se nærmere på straffeutmålingen. Så får det bli opp til Riksadvokaten å vurdere om avviket er stort nok. Men det er det for tidlig å si noe om nå, sier Kjelby, som la til at han er fornøyd med dommen.

— Det er en grundig og god dom, bemerket han.

Umoden 19-åring

Retten mener at individuelle forhold må komme i andre rekke i en så grufull sak som denne. Likevel har dommerne valgt å legge en viss vekt på at tiltaltes alder og modenhetsnivå.

«Retten har en viss forståelse for at straffen for en umoden, nå 19 år og fem måneder gammel ungdom, som ifølge de rettsoppnevnte sakkyndige har noe begrensede intellektuelle ressurser, kan virke noe mer belastende enn for en eldre person.», heter det i dommen.