• Jeg har ikke problemer med møteledelsen, sier ordfører Herman Friele.

Han mener problemene med avvikling henger sammen med at bystyret har for mange saker å behandle.

— Sakskartet er veldig langt og jeg kan ikke trylle sakene unna.

Han mener noe av problemene er systemproblemer.

— Flere av partiene ønsker at mest mulig av den politiske behandlingen skal foregå i bystyret. Det gjør at en del debatter blir unødvendig lange. Men jeg synes ikke det er riktig å nekte folk å ta ordet.

— Er det problemene du har hatt med møteledelsen som gjør at Helland kommer inn og avløser deg.

— Jeg synes det er fint å kunne veksle litt på det. Det er godt for meg å få en halvtimes pause. Det er svært krevende å lede møtene, sier Herman Friele.