«Jeg er glad for at Bergens Tidende finner ut av dette» Siv Jensen

I en debatt på TV2 12. august viste partileder Siv Jensen en rekke ganger til en sykepleier på Jessheim som må gjennom tre bompengestasjoner på vei til jobb. Ifølge Jensen må hun ut med nesten 2000 kroner i løpet av en måned.

Da faktasjekk.no sjekket utsagnet hennes, viste det seg at beløpet var langt fra riktig. Sykepleieren må i virkeligheten ut med 1332 kroner

Les mer om dette her.

— Jeg baserte meg på det som stod i Eidsvoll og Ullensaker blad om denne saken, og regnet med at beløpet de skrev var riktig. Det var det jo tydeligvis ikke. Men jeg er glad for at Bergens Tidende finner ut av dette. Om prisen er 1300 kroner eller 2000 kroner for denne sykepleieren, så er hovedbudskapet vårt det samme. Bompengeutgiftene er altfor høye for vanlige folk, sier Siv Jensen.

På spørsmål om researchen i forkant av debatten var for dårlig, er partilederen entydig.

— Åpenbart ja. Vi trodde altså at vi kunne stole på det som journalistene skrev. Det kan vi ikke. Men det er jo egentlig ingen nyhet, at man ikke kan stole på journalistene, sier Jensen.

— Svekker slike unøyaktigheter tilliten til deg som politiker?

— Nei, absolutt ikke. Vi står for det samme budskapet i bompengespørsmålet uansett hvor stor prislappen var akkurat i dette tilfellet, sier Jensen.