Den uføretrygdede karen i slutten av 50-årene bor avsidesliggende til i Sogn og Fjordane. 25. april 2010 satt han bak rattet på traktoren. Ved 14.30-tiden kjørte han utfor veien.

En dunk med spylervæske — Jeg hadde vært til fjells med traktoren og fikk et anfall av føling. Jeg har sukkersyke og har vanligvis sjokolade liggende i traktoren. Denne dagen hadde jeg ikke det. Det endte med at jeg grep det jeg hadde, dessverre var det en dunk med spylervæske. Jeg skulle ikke ha drukket spylervæske, men tenkte ikke klart da anfallet kom, sier mannen til bt.no.

Han sier han kom seg greit ned fra fjellet, men da han kom ut på den kommunale veien, endte traktoren utfor veien. Dermed kom politi til og fattet mistanke om at det var rus med i bildet.

- Dommen er grei, den Retten legger til grunn, utfra promilleprøven to timer etter ulykken, at mannen hadde en promille på mellom 0,5 og 1.

— Dommen er grei, den, men det var beklagelig at det skulle ende slik, sier mannen, som poengterer at dette ikke er et «vanlig» tilfelle av promillekjøring, der folk gjerne kjører hjem fra fest eller lignende.

I skjerpende retning legger retten vekt på at kjøringen endte med trafikkuhell. I formildende retning påpekes det at han kjørte på en kort vei med lite trafikk og traktor.

Får ikke lenger kjøre Dessuten liker dommeren at mannen har tilstått og innrømmet skyld. Derfor slipper han unna med 36 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år. Det betyr at mannen slipper å sone i fengsel dersom han ikke bryter loven i løpet av prøvetiden. Han dømmes også til bot på 25.000 kroner og fratas retten til å kjøre for alltid.

I forhold til mannens sykdom skriver retten at «virkningen av denne er vel kjent for siktede, og han må da ta de nødvendige forholdsregler i forhold til sin sykdom, slik at han ikke kommer i en slik situasjon som i nærværende sak.»

Det hører med til historien at han ikke hadde førerkort for traktoren og at han tidligere er dømt for promillekjøring.