— Jeg er lei for at dette ble utfallet. Det er også en kostnad for en organisasjon når ledere må trekke seg, men i denne situasjonen mener jeg at min beslutning var riktig, sier den tidligere NHO-presidenten.

Bakgrunnen for avgangen var mediestormen etter at det kom frem at GC Rieber Oils ikke hadde betalt toll for import av fiskeolje. Fiskeoljen kom også fra okkuperte Vest-Sahara, et område som Utenriksdepartementet (UD) anbefaler at en ikke skal drive handel med.

Han sier at de allerede har sendt noe dokumentasjon til Tollvesenet. GC Rieber Oils er også politianmeldt av Greenpeace i saken, men Rieber sier at han ikke har hørt noe fra politiet.

Næringslivslederen mener at bildet av Rieber-selskapet, er langt fra det som bedriften står for.

— Fremstillingen i media er ikke til å kjenne igjen i forhold til de verdiene GC Rieber står for. Likevel må enhver handling stå på egne ben. En kan ikke unnskylde en handling med at en har gjort mange andre gode, sier Rieber.

Les et lengre intervju med Paul-Chr. Rieber i morgendagens BT.