— Før eller siden så jeg at dette ville gå galt, sa Erik Elstad. Fra 1997 og fremover var han sorenskriver i Bergen tingrett og Bertelsens overordnede. I Oslo tingrett torsdag forklarte han hvordan han opplevde dommeren som staten vil fjerne.

— Hvor bekymret var du over situasjonen, spurte regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs.

— Jeg hørte på byen at det ble snakket om at Bertelsen ikke fungerte. Jeg så for meg at det måtte ta slutt, enten ved at han sluttet eller at han endret seg. Før eller siden så jeg at det ville gå galt, svarte Elstad.

- En ensom ulv

Dagen i retten gikk i stor grad med på å belyse om dommeren holdt arbeidstiden. Men også hans mentale helse ble diskutert. Elstad avviste at han noensinne hadde uttalt til andre at Bertelsen hadde mentale problemer.

— Jeg har aldri hørt det og heller aldri sagt det, men av og til kunne man få inntrykk av at han ikke var ved sine fulle fem.

— Hvordan, spurte Bertelsens advokat Sigurd-Øyvind Kambestad.

— Han går til angrep og skylder på alle andre. Han har en væremåte som gjør at man lurer på hvordan han har det. Han var en ensom ulv. Ingen andre dommere ville stille opp for ham, svarte Elstad.

- Mulig jeg feiget litt ut

I et notat fra 1999 antydet han at Bertelsen var mentalt ute av balanse.

— Hvorfor gjorde du det, spurte Kambestad.

— Jeg er usikker på hvorfor jeg formulerte meg slik. Det var blant annet en episode der han hadde låst seg inne på sitt kontor med sitt barn.

Elstad fortalte at han var klar over at forholdet mellom Bertelsen og hans leder Åge Fred Pedersen var betent. Han gikk ikke inn i konflikten.

— Det er mulig jeg feiget litt ut.

Elstad begrunnet dette med at det var begrenset hva han kunne gjøre fordi dommerne har et ekstra sterkt stillingsvern for å sikre domstolens uavhengighet.

Elstad sluttet i tingretten i 2005. I retten sa han at han mente det da ikke var grunnlag for avskjedssak mot Bertelsen.

- Hadde vært sparket

Åge Fred Pedersen ledet avdelingen der Bertelsen arbeidet fra slutten av 1990-tallet og flere år fremover. Ifølge Pedersen var det et problem at Bertelsen ikke møtte på jobb i tide før rettssaker skulle starte.

— Som arbeidstaker hadde han vært sparket etter et års tid hvis han hadde jobbet i det private. Han møtte ikke opp og var ikke til å stole på, sa Pedersen.

Han forklarte at han forsøkte å ta hensyn til at Bertelsen lå i en familiekonflikt mot slutten av 1990-tallet, men forventet at han endret seg når den var brakt i ro. Ifølge Pedersen gjorde ikke Bertelsen dette.

— Stolte du på forklaringene han ga, spurte regjeringsadvokaten.

— Stolte og stolte, han var mye syk. Det ble ikke ført oversikt over egenmeldinger på min avdeling. Det verste var at han ikke ga beskjed når han ikke kom, svarte Pedersen.

Da regjeringsadvokaten spurte om denne saken burde ha vært tatt opp tidligere, svarte Pedersen ja.

— Jeg skrev et brev til Elstad i 2003 der jeg ba om at det ble gjort.

Pedersen fortalte at dette skjedde etter at Bertelsen ikke hadde møtt til en rettssak som skulle starte etter ferien. Bertelsen mener det var avklart med Elstad at han ikke skulle ha saken. Elstad avviste dette.

Barrikadesaken

Arne Fanebust var Elstads forgjenger i Bergen tingrett fra 1996 til 1997. Høsten 1997 kom politiet på tinghuset i Bergen og hentet et av barna til Bertelsen. De hadde fått opplyst at dommeren kunne være en fare for barnet.

— Jeg har hørt den omtalt som barrikadesaken. Jeg var bekymret for Bertelsen og oppsøkte ham på kontoret. Han forsikret at det gikk greit, forklarte Fanebust.

Han kontaktet politimesteren og en politijurist og fikk høre at saken var et avsluttet kapittel.

— Jeg var redd for at dette skulle komme ut.

Fanebust fortalte videre at han ble kontaktet av to BA-journalister om saken høsten 1997, uten at det ble avisoppslag. Noe senere uttalte Bertelsen seg kritisk om barneloven i et intervju med BT.

Ifølge Fanebust ba Bertelsen selv om bli fritatt for familiesaker på grunn av mulig inhabilitet.

— Jeg ble mildt sagt forundret da jeg dagen etter leste i BT at han var blitt fjernet. Han var ikke fjernet, han hadde selv bedt om å bli fritatt, sa Fanebust.

- Ingen trussel

Høsten 1997 var Fanebust og Bertelsen i Justisdepartementet for å drøfte den betente situasjonen.

— Ble det fremsatt trussel om å knekke ham, og var det snakket om hans alkoholbruk, spurte regjeringsadvokaten?

— Nei, vi tok opp de forhold vi mente var nødvendig.

Fanebust forteller at han etter møtet ble rådet av ekspedisjonssjefen til å notere ned det som eventuelt skjedde videre, «i tilfelle det skulle bli en avskjedssak».

— Jeg ble matt da jeg hørte det. Møtet var ikke et forsøk å bli kvitt ham på, sa Fanebust.

Bertelsen ba selv om ordet mot slutten av dagen.

— Dersom ledelsen hadde tatt tak i situasjonen høsten 1997, ville dette ha vært ute av verden, var noe av det han sa.

— Jeg håpet arbeidsgiver kunne legge forholdene til rette slik at jeg kunne få være med mine barn de få gangene jeg hadde samvær med dem på denne tiden, sa Bertelsen videre.