I Robin Schaefers bok «Monika-saken. Min historie — fra drapsetterforsker til varsler», omtaler forfatteren hvordan fagforeningsleder Kjetil Rekdal forsøkte å få politimester Geir Gudmundsen til å snu Monika-saken.

Rekdal ble informert om Schaefers interne kamp i midten av mars 2014. Da tok Schaefer kontakt og fortalte at han hadde fått munnkurv: Han hadde blitt bedt om å holde seg unna hele Monika-saken.

— Jeg reagerte kraftig på det jeg ble fortalt. Det var nesten ikke til å tro, sier fagforeningslederen.

- Han virket overrasket

Helgen 15. og 16. mars hadde Rekdal, Schaefer og hans advokat, Jens-Ove Hagen flere samtaler. Ett alternativ var å gå direkte til Riksadvokaten – for å be ham kreve saken gjenopptatt. Men Rekdal ville gi politimesteren en sjanse til. Han oppsøkte derfor Geir Gudmundsen på hans kontor den påfølgende mandagen.

— Jeg kunne ikke se noen grunn til at samtalen med politimesteren ville ende i noe annet enn en fullstendig gjenåpning av Monika-saken, sier Rekdal.

I løpet av samtalen med Gudmundsen tok Rekdal opp om det hadde gått prestisje i saken.

— Han virket overrasket. Det var akkurat som om han reagerte på at jeg i det hele tatt kunne tillate meg å stille det spørsmålet. Han avviste at det handlet om prestisje, sier Rekdal.

MULIGHET: Politimester Geir Gudmundsen var tydelig på at han ville sørge for at Monika-saken ble gjenåpnet, ifølge fagforeningsleder Kjetil Rekdal.
Arkivfoto

Ifølge fagforeningslederen hadde Gudmundsen tvert om vært klar på at de skulle snu hver eneste stein, og, at han skulle sørge for at det ble nedsatt en egen gruppe som skulle gjennomgå Schaefers rapporter.— Jeg forlot rommet med et inntrykk av at nå ville det skje noe. Han var så tydelig på at de skulle se på saken på nytt. Og politimesteren kjente godt til min bakgrunn som politispesialist med etterforskningskompetanse på nettopp volds- og sedelighetssaker, sier Rekdal.

- Purret flere ganger

I ukene etter møtet med Gudmundsen skjedde det lite, ifølge Rekdal.

— Jeg purret muntlig to til tre ganger. Tilbakemeldingen jeg fikk var at arbeidet var igangsatt, sier han.

14. mai - to måneder etter samtalen med Gudmundsen - ble saken formelt gjenåpnet, men da etter påtrykk fra bistandsadvokat Stig Nilsen. Han hadde engasjert tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen for å legitimere kravet om gjenopptakelse.

Til BT tidligere denne uken sa politimester Geir Gudmundsen at han tok grep i saken. Han ville ikke si noe om hvordan eller når.

- Politimesteren har ansvaret

Kjetil Rekdal er tydelig på at det etter hans oppfatning ikke ble noe av den interne etterforskningsgruppen som skulle se på saken på nytt.

— Med den kunnskapen jeg sitter med – og som alle leserne av boken etter hvert vil sitte med – kan politimesteren vanskelig påstå at Robin Schaefer ble hørt da han varslet. Hadde det ikke vært for Schaefers innsats og utrettelige pågangsmot, hadde Monika-saken aldri blitt gjenopptatt, sier Rekdal.

- Hva tenker du om Geir Gudmundsens rolle i Monika-saken?

— Politimesteren har hatt flere muligheter til å gjenoppta etterforskningen. Jeg forstår ikke hvorfor han ikke har tatt de nødvendige grepene, det må han nesten svare for selv. Han er uansett den øverste lederen. Han har ansvaret.

- Hvorfor tror du Schaefer møtte så mye motstand internt?

— Det har jeg tenkt fryktelig mye på. Jeg finner ingen andre forklaringer enn at det gikk prestisje i saken. Ingen har brakt andre forklaringsmodeller til meg. Og det er bare trist.

Advokat: Han var fortvilet

Robin Schaefers advokat, Jens-Ove Hagen, bekrefter at han ble involvert i saken den aktuelle helgen i mars, og at han ble bedt om å bistå.

— Schaefer var i en helt fortvilet tilstand, slik jeg så det. Han var vettskremt for å miste jobben, sier advokaten.

— Det som har gjort sterkest inntrykk på meg, er den manglende respekt ledelsen har vist overfor en ærekjær ansatt som har gjort et samvittighetsfullt arbeid, sier Hagen videre.

«Alle hyller deg»

I tiden etter pågripelsen av en 32 år gammel mann i Monika-saken, har Robin Schaefer fått flere støtteerklæringer. Den som kanskje varmet mest i tiden rundt pågripelsen kom 22. oktober.

«Blant alle meldinger og e-poster jeg får disse dagene, gjør denne fra en kollega på seksjonen for bekjempelse av organisert kriminalitet et spesielt og dypt inntrykk», skriver Schaefer.

«Alle her på org.krim hyller deg for ditt mot, din handlekraft, ditt engasjement og din faglige innsikt. Håper sakens utvikling har gitt deg oppreisning for den motbør du åpenbart har møtt i systemet», heter det i en e-post som er gjengitt i boken.

En utrolig kamp

Kjetil Rekdal stiller seg bak den rosende omtalen.

— Robin har vist et enormt pågangsmot og en ekstrem vilje til å rette opp en alvorlig feil. Jeg respekterer hans mot og hans rettferdighetssans, sier han.

Rekdal er selv omtalt flere steder i boken, og har også lest gjennom hele manus før den gikk i trykken.

— Han beskriver en utrolig kamp for å få gjenåpnet en tragisk sak, og han beskriver hvor mye det har kostet å ta den kampen. Boken gjorde sterkt inntrykk på meg, sier fagforeningslederen.

- Ikke rom for kritikk

— Boken beskriver også én etterforskers oppfatning av en kultur som det kanskje aldri snakkes om - men som nok likevel er høyst tilstedeværende i politiet.

- Hva mener du med det?

— Politiet er gjerne ikke så åpne som vi ønsker og håper. Denne varslersaken har vist at det internt ikke har vært rom for å påpeke feil eller mangler.

Robin Schaefer skriver i boken at han har mistet all tillit til sin øverste ledelse, inkludert politimesteren.

- Har du tillit til din politimester?

— En politimester er først og fremst avhengig av tillit i den befolkningen han eller hun er satt til å tjene. Det er ikke min oppgave som fagforeningsleder å mene noe om det nå. Det må Politidirektoratet, politimesterens arbeidsgiver, ta stilling til. Ledelsen i Hordaland politidistrikt har gjort en svært dårlig jobb i Monika-saken. Det kan jeg si, avslutter Rekdal.

Her kan du lese politimester Geir Gudmundsens svar.